Sự kiện - chuyên đề:

Kon Tum: Cần xem xét lại kết luận Thanh tra đối với Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Glei

VHDN: Ngày 22-9-2021, Thanh tra tỉnh Kon Tum ban hành Kết luận số 04/KL-TTr đối với Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Glei với một số sai phạm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng. Tuy nhiên, Công ty này chưa thống nhất một số nội dung trong kết luận và kiến nghị các cấp có thẩm quyền xem xét lại.

Theo văn bản kiến nghị của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Glei (gọi tắt là Công ty Lâm nghiệp Đăk Glei) gửi UBND tỉnh Kon Tum, có nhiều nội dung mà kết luận của Thanh tra tỉnh chưa đúng với thực chất của sự việc. Xin được nêu mấy nội dung kiến nghị cơ bản sau:

Rừng thông của Công ty Lâm nghiệp Đăk Glei.

Thứ nhất, Quyết định số 33/QĐ-TTr, ngày 20-4-2021 của Chánh Thanh tra tỉnh Kon Tum ghi: “Thời kỳ thanh tra: từ năm 2019 đến 31-12-2020” nhưng trong quá trình thanh tra và Kết luận thanh tra lại thực hiện và kết luận một số nội dung ngoài thời điểm được ghi trong quyết định. Đơn cử như xuất toán làm đường ranh cản lửa năm 2018. Việc thanh tra làm đường ranh cản lửa đã được Thanh tra sở Tài chính tỉnh Kon Tum tiến hành thanh tra và kết luận. Như vậy, có thể thấy, đã thực hiện thanh tra ngoài phạm vi niên độ thanh tra theo Quyết định số 33/QĐ-TTr và thanh tra chồng chéo, gây khó khăn cho đơn vị. Hoặc như việc thiết kế, khai thác nhựa thông cũng được thực hiện và kết luận ở thời điểm năm 2018,…

Thứ hai, về nội dung kết luận: “Lập hồ sơ thiết kế và dự toán khai thác nhựa thông ba lá rừng tự nhiên, rừng trồng bền vững giai đoạn 2018-2021, giá trị thanh toán là 843.501.000 đồng. Đoàn thanh tra đã mời trực tiếp 2 đơn vị tư vấn là Công ty TNHH MTV Thủy Mộc Hỏa và Công ty TNHH Tài Lâm đến làm việc để xác minh nội dung vụ việc và 2 đơn vị này đều đã xác nhận, khẳng định có thực hiện nội dung tư vấn thiết kế và hợp đồng đã ký kết với Công ty là đúng. Việc xây dựng hồ sơ thiết kế kỹ thuật khai thác nhựa thông 3 lá bền vững tại các Lâm trường: Đăk Ba; Đăk Pô Kô; Rừng Thông thuộc Công ty sau khi đơn vị tư vấn thực hiện xong nội dung công việc và được Hội đồng nghiệm thu xác nhận kết quả thực hiện, đơn vị tiến hành thực hiện thanh toán đầy đủ tiền cho các đơn vị tư vấn qua chuyển khoản bằng uỷ nhiệm chi theo đúng hợp đồng đã ký.

Hơn nữa, tại cuộc họp thông qua dự thảo Kết luận thanh tra, ngày 6-9-2021 không có nội dung trên và Thanh tra tỉnh đã có công văn số: 27/TTr-P1, ngày 6-9-2021 của Thanh tra tỉnh Kon Tum về việc đề nghị đơn vị giải trình theo các nội dung theo dự thảo được thông qua. Tuy nhiên, tại Kết luận Thanh tra số 04/KL-TTr, ngày 22-9-2021, Đoàn thanh tra đã tự ý bổ sung nội dung này vào Kết luận.

Về khai thác nhựa thông, Kết luận thanh tra cho rằng, Công ty “chưa khai thác hết chỉ tiêu thiết kế là làm thất thoát ngân sách nhà nước” với khối lượng 27.281 kg, tương ứng với số tiền 597.563.024 đồng là không có cơ sở. Đồng thời, quy trách nhiệm cho riêng cá nhân người đứng đầu Công ty thiếu tinh thần trách nhiệm trong công tác quản lý, điều hành gây thất thoát cho ngân sách số tiền trên và đề nghị chuyển cơ quan điều tra xử lý là quá nặng và không phù hợp với tình hình thực tế trong triển khai phân công thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị. Công ty Lâm nghiệp Đăk Glei khẳng định: việc chưa khai thác hết chỉ tiêu, không đạt sản lượng hoàn toàn là do những nguyên nhân khách quan đã được công ty giải trình, không có việc bị thất thoát sản lượng nhựa trong suốt quá trình khai thác.

Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh về việc khai thác nhựa thông để cung cấp nguyên liệu cho Nhà máy nhựa thông SJ, Công ty đã được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum phê duyệt phương án tại Quyết định số 434/QĐ-SNN, ngày 7-6-2018, với đơn giá khai thác là 22.000 đồng/kg nhựa thông. Công ty xây dựng và phê duyệt thiết kế dự toán khai thác, tương ứng chi phí khai thác là 19.000 đồng/kg. Như vậy, định mức khai thác Công ty xây dựng và dự toán chi phí khai thác hoàn toàn phù hợp với phương án được duyệt. Đoàn thanh tra không đưa ra được định mức mà vẫn xuất toán, truy thu số tiền chênh lệch chi phí khai thác nhựa thông 207.661.036 đồng là thiếu căn cứ.

Thứ ba, kết luận về quản lý, sử dụng diện tích đất rừng và đất khác, để người dân lấn chiếm đất sản xuất 1.194,79 ha. Công ty có ý kiến như sau: theo số liệu kiểm kê của tỉnh Kon Tum năm 2014 thì đây là diện tích người dân lấn chiếm canh tác trồng cây lâu năm và hàng năm kể từ năm 2014 trở về trước đó. Hiện nay, Công ty đã cùng các hộ gia đình canh tác nông nghiệp trên diện tích 1.194,79 ha này và trồng rừng được 52,91 ha. Trong đó, trồng thực nghiệm liên kết năm 2020 là 19,3 ha; trồng rừng liên kết năm 2021 là 33,61 ha. Vì vậy, theo Công ty, đây là diện tích người dân đã canh tác nông nghiệp từ trước năm 2014, không nằm trong thời kỳ thanh tra và đơn vị cũng đã được UBND tỉnh phê duyệt phương án sử dụng đất, đang nỗ lực thực hiện liên kết với các hộ để trồng lại rừng trên đất đang canh tác nông nghiệp theo phương án đã được UBND tỉnh phê duyệt nêu trên. Giai đoạn 2015 – 2021, đơn vị thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng và quản lý đất lâm nghiệp trên lâm phần được giao, không xảy ra vi phạm hoặc lấn chiếm.

Thứ tư, ngày 6-9-2021, Công ty được mời về Thanh tra tỉnh nghe công bố dự thảo kết luận thanh tra, nhưng tại đây, lấy lý do là không có thời gian nên Đoàn thanh tra không để đơn vị tham gia ý kiến và đề nghị ý kiến bằng văn bản. Tuy nhiên, những giải trình, kiến nghị, những ý kiến còn chưa thống nhất của công ty bằng văn bản gửi sau đó đã không được Thanh tra tỉnh xem xét, tiếp thu, ghi nhận vào kết luận thanh tra.

Thứ năm, Thanh tra tỉnh không tổ chức Hội nghị kết luận thanh tra theo Quy định mà chỉ gửi Kết luận thanh tra qua đường Bưu điện. Kết luận thanh tra ký ngày 22-9-2021 nhưng mãi 16 ngày sau, ngày 7-10-2021, công ty mới nhận được Kết luận thanh tra? Điều 46 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định về công khai kết luận thanh tra như sau: “Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ký kết luận thanh tra, người ra quyết định thanh tra có trách nhiệm cung cấp kết luận thanh tra cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện kết luận thanh tra”. Như vậy, Thanh tra tỉnh Kon Tum đã không thực hiện đúng nội dung này.

Văn bản kiến nghị của Công ty Lâm nghiệp Đắk Glei cho biết, khi Đoàn lập biên bản để kết luận đã có ý hứa hẹn, ép đơn vị phải ký biên bản thống nhất số liệu và cho phép đơn vị giải trình sau. Tuy nhiên, mọi giải trình sau đó của đơn vị không được Đoàn xem xét, ghi nhận như đã hứa mà ngược lại, trong kết luận nêu là do đơn vị đã thống nhất số liệu,…

                                 Nhóm P.V thường trú Tây Nguyên

16:47:18 04-11-GMT+0700

VHDN: Ngày 22-9-2021, Thanh tra tỉnh Kon Tum ban hành Kết luận số 04/KL-TTr đối với Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Glei với một số sai phạm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng. Tuy nhiên, Công ty này chưa thống nhất một số nội dung trong kết luận và kiến nghị […]

Đối tác của chúng tôi