Sự kiện - chuyên đề:

Kon Tum: Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ công tác pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp

VHDN: Vừa qua, Đoàn thanh tra của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (Sở LĐ-TB-XH) tỉnh Kon Tum có kết luận thanh tra tại Trung tâm Dịch vụ việc làm (gọi tắt là Trung tâm) đã có nhiều nỗ lực, tích cực, chủ động thực hiện vai trò, chức năng, nhiệm vụ được giao.

Ngay sau khi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum ban hành Kết luận thanh tra số: 02/KL-SLĐTBXH, ngày 28-1-2022 “Về việc thanh tra hành chính, trách nhiệm trong công tác thực hiện pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Kon Tum”, cơ quan này đã xây dựng kế hoạch cụ thể, nghiêm túc và đã khắc phục kịp thời, đầy đủ một số thiếu sót.

Trung tâm đã xây dựng Quy chế tổ chức, quy chế hoạt động của Bộ phận một cửa và bố trí khu vực tiếp đón người lao động, trang bị hòm thư góp ý; công khai số điện thoại của lãnh đạo trung tâm và đường dây nóng (số điện thoại: 0867.785.179) Trong hai năm 2019 và 2020, Trung tâm không có đơn thư khiếu nại, tố cáo; luôn phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, hợp tác, tương trợ lẫn nhau; thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng của viên chức, người lao động để có biện pháp giải quyết kịp thời những đề xuất, kiến nghị chính đáng của viên chức, người lao động.

Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác thực thi nhiệm vụ, quản lý viên chức và người lao động; xác lập quản lý hồ sơ chi trả chế độ bảo hiểm thất nghiệp đối với lao động đến thực hiện đề xuất thanh toán bảo đảm đúng tính chất công việc và nhiệm vụ được giao. Thực hiện công tác quản lý các nguồn kinh phí hoạt động của cơ quan theo đúng quy định.

Bà Nguyễn Thị Nga, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Kon Tum cho biết, ngay sau khi có Kết luận, Trung tâm đã tổ chức họp toàn thể viên chức, người lao động của đơn vị, thông báo những nội dung theo kết luận Thanh tra; đồng thời, kiểm điểm những tồn tại, hạn chế thuộc phạm vi của đơn vị; quán triệt đến viên chức, người lao động tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, nghiêm túc, kịp thời khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm đã được nêu ra tại Kết luận thanh tra với tinh thần nêu cao trách nhiệm của mỗi viên chức, người lao động trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao; trong đó nêu rõ nhiệm vụ của từng phòng có liên quan, quy định thời gian hoàn thành từng nội dung công việc.

Theo báo cáo kết quả khắc phục một số hạn chế, thiếu sót, đến nay, Trung tâm đã mở sổ theo dõi xử lý đơn thư theo quy định; rà soát, ký hợp đồng lao động đối với lao động hợp đồng tại Trung tâm theo đúng quy định; hoàn thiện thủ tục nâng lương định kỳ của lao động hợp đồng; tham mưu thực hiện việc ký kết hợp động làm việc đối với viên chức sau khi điều động và chuyển từ công chức sang viên chức;  hoàn thiện hồ sơ người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp; thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, quy định về chính sách bảo hiểm thất nghiệp, đề nghị Cục việc làm chỉnh sửa phầm mềm bảo hiểm thất nghiệp, khắc phục các tồn tại về thông tin trên phiếu tư vấn, giới thiệu việc làm; khắc phục 3 hồ sơ xác lập cho người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp khi tính lương bình quân 6 tháng liền kề còn sai sót với số tiền chỉ gần 85.000 đồng, đồng thời có thư xin lỗi người lao động; thu hồi số tiền đi công tác tại tỉnh Ninh Thuận do thanh toán vượt số ngày quy định là 3.900.000 đồng, đã nộp tại Kho bạc Nhà nước tỉnh.

Ông Trần Thế Vũ, Chánh Thanh tra Sở LĐ-TBXH tỉnh Kon Tum cho biết: “Việc thanh tra tại Trung tâm Dịch vụ việc làm là nhiệm vụ thường xuyên. Ngay sau khi có Kết luận thanh tra, Trung tâm đã có kế hoạch cụ thể, nghiêm túc, kịp thời khắc phục một số hạn chế, thiếu sót với tinh thần trách nhiệm cao. Trung tâm cũng tham mưu, đề xuất những nội dung còn bất cập trong một số quy định nhằm bảo đảm các hoạt động của Trung tâm hiệu quả hơn trong thời gian tới”.

Ngọc Diễm

10:07:06 25-03-GMT+0700

VHDN: Vừa qua, Đoàn thanh tra của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (Sở LĐ-TB-XH) tỉnh Kon Tum có kết luận thanh tra tại Trung tâm Dịch vụ việc làm (gọi tắt là Trung tâm) đã có nhiều nỗ lực, tích cực, chủ động thực hiện vai trò, chức năng, nhiệm vụ […]

Đối tác của chúng tôi