Sự kiện - chuyên đề:

Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Hải Dương (khóa XVII) xem xét, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng

VHDN: Sau hai ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương (11-12/7), với tinh thần dân chủ, đổi mới và trách nhiệm cao, Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương (khóa XVII) đã tiến hành phiên bế mạc với 12 nghị quyết được thông qua trình kỳ họp.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương – Phạm Xuân Thăng phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Hải Dương (khoá XVII)

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Hải Dương đã xem xét nhiều nội dung quan trọng liên quan đến tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; tình hình sử dụng nguồn lực, kinh phí cho công tác phòng chống dịch Covid-19, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch năm 2020 và 2021; việc thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, giải pháp thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm và phương án điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2022; công tác giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh và các ban HĐND tỉnh…

HĐND tỉnh Hải Dương cũng xem xét các tờ trình của UBND tỉnh về phân bổ vốn ngân sách Trung ương năm 2022 hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; bổ sung và phân bổ vốn tăng thu, vốn tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2021 chuyển nguồn sang năm 2022 vào kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương 5 năm 2021-2025 và kế hoạch năm 2022; phân bổ vốn lần 1 vốn phân bổ chi tiết sau và vốn dự phòng chung (5%) nguồn ngân sách địa phương 5 năm 2021-2025; quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường trục Đông-Tây; hỗ trợ kinh phí đối với gia đình người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh; quy định mức hỗ trợ thường xuyên đối với chức danh đội trưởng, đội phó đội dân phòng tại các thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh…

Để hoàn thành có chất lượng các nội dung, chương trình đề ra, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu tham dự kỳ họp tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, tích cực tham gia ý kiến vào các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Đặc biệt, trên cơ sở kinh nghiệm công tác và điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị mình, các đại biểu cần tham gia đóng góp ý kiến sát thực, chất lượng, đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, có tính khả thi cao để hoàn thành toàn diện mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022 đã đề ra.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh Hải Dương đã đạt kết quả tích cực và toàn diện. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) 6 tháng đầu năm ước tăng 11,8% so cùng kỳ năm trước, đứng thứ 6 cả nước và đứng thứ 2 vùng đồng bằng sông Hồng. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt khá, ước đạt 10.462 tỷ đồng, bằng 71% dự toán năm, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tăng 34 bậc, đứng thứ 13 toàn quốc. Hải Dương đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Các hoạt động văn hoá – xã hội, giáo dục- đào tạo, y tế cơ bản đã trở lại bình thường. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời…

Ái Liên

14:59:47 13-07-GMT+0700

VHDN: Sau hai ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương (11-12/7), với tinh thần dân chủ, đổi mới và trách nhiệm cao, Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương (khóa XVII) đã tiến hành phiên bế mạc với 12 nghị quyết được thông qua trình kỳ họp. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Hải Dương […]

Đối tác của chúng tôi