Sự kiện - chuyên đề:

Kỷ luật, đề nghị kỷ luật hàng loạt cán bộ

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật 4 cựu lãnh đạo, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, gồm các ông, bà: Trần Đình Thành, Đinh Quốc Thái, Phan Huy Anh Vũ, Bồ Ngọc Thu

Ngày 29 và 30-11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương Trần Cẩm Tú đã chủ trì kỳ họp thứ 23 của ủy ban.

Gây hậu quả nghiêm trọng

Tại kỳ họp này, UBKT Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, sau khi xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Đồng Nai, UBKT Trung ương nhận thấy: Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Đồng Nai đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để UBND tỉnh và nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện một số dự án và công tác cổ phần hóa; một số cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, bị xử lý hình sự.

Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, làm thiệt hại và nguy cơ thất thoát rất lớn ngân sách nhà nước, gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng và chính quyền địa phương, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú chủ trì kỳ họp thứ 23 Ảnh: UBKT TRUNG ƯƠNG

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú chủ trì kỳ họp thứ 23 Ảnh: UBKT TRUNG ƯƠNG

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Trần Văn Vĩnh – nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai. Kỷ luật khai trừ khỏi Đảng các cán bộ: Quách Văn Đức – nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch HĐQT, nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tín Nghĩa; Nguyễn Văn Hồng – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tín Nghĩa; Phan Thanh Vĩnh Toàn – nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Thành viên HĐQT, nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch; Đỗ Tấn Điềm – nguyên Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su công nghiệp Đồng Nai.

UBKT Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật các ông, bà: Trần Đình Thành – nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai; Đinh Quốc Thái – nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; Phan Huy Anh Vũ – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai; Bồ Ngọc Thu – nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Khiển trách, cảnh cáo cán bộ nhiều địa phương

Kết luận của UBKT Trung ương nêu rõ: Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật khiển trách Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Thanh Hóa các nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026 và các ông: Đỗ Minh Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Đình Xứng – nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh…

Khiển trách Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Nam Định các nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026 và các ông: Phạm Đình Nghị – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Anh Dũng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Phùng Hoan – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Ngô Gia Tự – nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh…

Kỷ luật khiển trách Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2021-2026 và các ông: Mai Hùng Dũng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Lộc Hà – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Văn Út – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Dương.

UBKT Trung ương kỷ luật cảnh cáo các ông: Trịnh Hữu Hùng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa; Lương Ngọc Trương – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Y tế, Bí thư Đảng ủy bộ phận, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Thanh Hóa; Khương Thành Vinh – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nam Định; Nguyễn Hồng Chương – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương.

Đề nghị Ban Bí thư xem xét kỷ luật 3 cán bộ tỉnh Thanh Hóa

Xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật của Tỉnh ủy Thanh Hóa, UBKT Trung ương nhận thấy các ông, bà: Nguyễn Bá Hùng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Như Xuân, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính; Phạm Thị Hằng – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Đinh Cẩm Vân – nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm pháp luật trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Căn cứ quy định của Đảng, UBKT Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật các ông, bà: Nguyễn Bá Hùng, Phạm Thị Hằng, Đinh Cẩm Vân.

Theo NLĐ

08:53:45 02-12-GMT+0700

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật 4 cựu lãnh đạo, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, gồm các ông, bà: Trần Đình Thành, Đinh Quốc Thái, Phan Huy Anh Vũ, Bồ Ngọc Thu Ngày 29 và 30-11, Ủy viên Bộ Chính trị, […]

Đối tác của chúng tôi