Sự kiện - chuyên đề:

Kỷ luật hàng loạt cán bộ cấp cao sai phạm tại tỉnh Quảng Bình

VHDN: Ngày 30/12, UBKT Tỉnh ủy tỉnh Quảng Bình đã có kết luận nhiều nội dung quan trọng và thông báo kỷ luật một loạt cán bộ cấp cao của tỉnh vì những sai phạm nghiêm trọng.

Trong đó, các cán bộ sai phạm như: Ông Đinh Quý Nhân, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã vi phạm các quy định của Đảng và Nhà nước trong tuyển dụng 8 viên chức sự nghiệp năm 2020 tại Sở Giáo dục và Đào tạo của mình quản lí. Kết luận của UBKT cho thấy vi phạm của ông Đinh Quý Nhân là nghiêm trọng đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật vì có dấu hiệu vi phạm. Đối với 8 quyết định tuyển dụng đối với 8 giáo viên trái quy định, UBKT tỉnh đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Quảng Bình chỉ đạo ra quyết định thu hồi.

Ông Đinh Quý Nhân, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã vi phạm nghiêm trọng các quy định của Đảng và Nhà nước.

Ông Lê Công Toán, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bố Trạch và ông Phan Thanh Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Bố Trạch. UBKT Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy, UBKT Huyện ủy Bố Trạch và các cá nhân có liên quan rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo bầu cử HĐND nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại xã Hải Phú vì đã  có đơn tố cáo sai phạm.

Ông Nguyễn Minh Đạt, Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Đồng Hới, nguyên cán bộ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Quảng Trạch (2005 – 2014), UBKT Tỉnh ủy quyết định kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo.

Ông Phan Xuân Khánh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy, nguyên Huyện ủy viên, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch (2004 – 2005), bị kỷ luật bằng hình thức Khiển trách, song đã hết thời hiệu xử lý kỷ luật theo quy định của Đảng.

Đối với ông Phan Xuân Khánh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy, nguyên Huyện ủy viên, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch (2004 – 2005), bị kỷ luật bằng hình thức Khiển trách, song đã hết thời hiệu xử lý kỷ luật theo quy định của Đảng.

Ông Nguyễn Chí Lâm, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch (2009 – 2014), bị kỷ luật bằng hình thức Khiển trách, song đã hết thời hiệu xử lý kỷ luật theo quy định của Đảng.

Về việc sai phạm trong vệc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Quảng Thuận, huyện Quảng Trạch (nay là phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn) không đúng quy định, sau khi kiểm tra dấu hiệu sai phạm, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, thi hành kỷ luật một số cá nhân liên quan.

Xuân Hiển

08:45:01 31-12-GMT+0700

VHDN: Ngày 30/12, UBKT Tỉnh ủy tỉnh Quảng Bình đã có kết luận nhiều nội dung quan trọng và thông báo kỷ luật một loạt cán bộ cấp cao của tỉnh vì những sai phạm nghiêm trọng. Trong đó, các cán bộ sai phạm như: Ông Đinh Quý Nhân, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám […]

Đối tác của chúng tôi