Sự kiện - chuyên đề:

VI-Pham (2)

08:41:34 31-12-GMT+0700

Ông Phan Xuân Khánh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy, nguyên Huyện ủy viên, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch (2004 – 2005), bị kỷ luật bằng hình thức Khiển trách, song đã hết thời hiệu xử lý kỷ luật theo quy định của Đảng.

Đối tác của chúng tôi