Sự kiện - chuyên đề:

Lãi suất cho vay nhà ở sắp tăng lên 5%/năm

Kể từ ngày 01/01/2023, mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở tăng lên là 5%/năm, thay vì 4,8%/năm như năm 2022.

Kể từ ngày 01/01/2023, mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở là 5%/năm.

Kể từ ngày 01/01/2023, mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở là 5%/năm.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà vừa ký ban hành Quyết định 2081/QĐ-NHNN ngày 12/12/2022 về mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2023 đối với dư nợ của các khoản vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15/5/2013, Thông tư số 32/2014/TT-NHNN ngày 18/11/2014 và Thông tư số 25/2016/TT-NHNN ngày 29/7/2016.

Theo đó, mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2023 đối với dư nợ của các khoản vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại các thông tư kể trên là 5%/năm.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2023 và thay thế Quyết định số 1956/QĐ-NHNN ngày 3/12/2021.

Trước đó, mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở trong năm 2021 và năm 2022, là 4,8%/năm.

Theo Thông tư 11, đối tượng vay vốn gồm người mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội và thuê, mua nhà ở thương mại có diện tích nhỏ hơn 70 m2, giá bán dưới 15 triệu đồng/m2 được quy định tại Thông tư số 7 của Bộ Xây dựng.

Doanh nghiệp là chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội, doanh nghiệp là chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại được chuyển đổi công năng sang dự án nhà ở xã hội do Bộ Xây dựng công bố trong từng thời kỳ..

Theo TPO

16:07:48 14-12-GMT+0700

Kể từ ngày 01/01/2023, mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở tăng lên là 5%/năm, thay vì 4,8%/năm như năm 2022. Kể từ ngày 01/01/2023, mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng đối với […]

Đối tác của chúng tôi