Nhưng làm sao để cho vay ngang hàng phát triển và tránh vết xe đổ mô hình này tại Trung Quốc lại là bài toán không hề đơn giản.

Mô hình cho vay ngang hàng thông qua các công ty công nghệ có thể giống như những mảnh ghép còn thiếu trên thị trường tài chính.