Sự kiện - chuyên đề:

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Sáng 25-1, đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội.

Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc, trưởng đoàn đại biểu và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn – Ảnh: TIẾN LONG

Trước giờ khai mạc phiên họp trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân… cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đặt hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng và đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đặt hoa và dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hI sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ - Ảnh 2.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh – Ảnh: TIẾN LONG

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ - Ảnh 3.

Các lãnh đạo vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ – Ảnh: TIẾN LONG

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ - Ảnh 4.

Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ – Ảnh: TIẾN LONG

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ - Ảnh 5.

Đoàn đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh – Ảnh: TIẾN LONG

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ - Ảnh 6.

Đoàn Đại biểu khối lực lượng vũ trang dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào làm lễ viếng – Ảnh: TIẾN LONG

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ - Ảnh 7.

Đoàn đại biểu là TP.HCM vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh – Ảnh: TIẾN LONG

Theo TTO

08:46:32 25-01-UTC

Sáng 25-1, đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội. Trước giờ khai mạc phiên họp […]

Đối tác của chúng tôi