Sự kiện - chuyên đề:

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022), sáng ngày 19/5, đoàn đại biểu Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dự lễ viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng các đồng chí lãnh đạo ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương đã dự lễ viếng. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”

Chủ tịch Hồ Chí Minh – Lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, Người đã hiến dâng toàn bộ cuộc đời của mình cho độc lập của Tổ quốc và tự do, hạnh phúc của nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra đi, nhưng tư tưởng, chân lý của Người vẫn còn sáng mãi.

Đoàn đại biểu Quân đội nhân dân Việt Nam viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn đại biểu Công an nhân dân Việt Nam viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội

Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại, người thầy kính yêu của Đảng và dân tộc ta. Người đã hy sinh cả cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng Tổ quốc Việt Nam độc lập, thống nhất. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cống hiến cả cuộc đời cho dân cho nước, dẫn dắt Đảng, nhân dân Việt Nam, làm nên những thắng lợi vẻ vang, rạng rỡ dân tộc, non sông đất nước.

Rất đông các đoàn thể tham dự lễ viếng

Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân Việt Nam quyết kiên trì con đường Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn, ra sức vận dụng sáng tạo tư tưởng của Người để đưa sự nghiệp cách mạng mà Người để lại vươn tới những tầm cao mới, sánh vai các cường quốc năm châu.

Ý chí, khát vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về độc lập, tự do, hạnh phúc tiếp tục được toàn Đảng, toàn dân Việt Nam vận dụng và phát triển sáng tạo, phát huy cao độ truyền thống yêu nước đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, tinh thần tương thân tương ái của dân tộc vượt qua những khó khăn trở ngại vững bước trên con đường đổi mới và phát triển, vì một Việt Nam dân giàu, nước mạnh văn minh như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn.

Đoàn đã tới đặt vòng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Sau khi vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu đã tới đặt vòng hoa, dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn. Trong không khí trang nghiêm, các đồng chí lãnh đạo tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc xương máu, dũng cảm chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ: “Đời đời nhớ ơn các Anh hùng, liệt sĩ”.

Theo CT

09:18:46 19-05-GMT+0700

Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022), sáng ngày 19/5, đoàn đại biểu Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dự lễ viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường […]

Đối tác của chúng tôi