Sự kiện - chuyên đề:

Lấy ý kiến đề nghị xét tặng ”Giải thưởng Hồ Chí Minh”, ”Giải thưởng nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021

Theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, danh sách hồ sơ đề nghị xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021 do Hội đồng cấp cơ sở trình Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước các lĩnh vực Mỹ thuật, Văn học và Âm nhạc đã chính thức được đăng tải trên trang thông tin của Bộ để lấy ý kiến rộng rãi của người dân. 

Nhà văn Kim Lân được đưa vào danh sách xét trao Giải thưởng Hồ Chí Minh.

Trong lĩnh vực Văn học, có chín tác giả được đề nghị xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, bao gồm: Hoàng Trung Thông (Đặc Công, Bút Châm); Bùi Hiển; Mai Quốc Liên (Vũ Hồng Ngự); Hồ Thành Công (Thanh Thảo); Nguyễn Văn Tài (Kim Lân); Lê Phong Sừ (Phong Lê); Trần Nhuận Minh; Ca Văn Thỉnh; Nguyễn Khoa Điềm.

Lấy ý kiến đề nghị xét tặng ''Giải thưởng Hồ Chí Minh'', ''Giải thưởng nhà nước'' về văn học, nghệ thuật năm 2021 -0
 Nhà thơ Hoàng Trung Thông có tên trong danh sách đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, có 50 tác giả được đề nghị xét tặng “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật có 50 tác giả, trong đó có các tác giả như: Phan Trọng Thưởng, Hoàng Trần Cương, Phạm Đình Ân, Trần Anh Thái, Nguyễn Huy Thiệp, Vũ Duy Thông, Trần Quang Huy, Nguyễn Phan Hách, Trịnh Huy Trụ…

Trong lĩnh vực Mỹ thuật, danh sách đề nghị xét tặng “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật có tác giả Vi Văn Bích (Ngọc Linh) với các tác phẩm: Tranh: “Phiên chợ miền núi” (Bột màu trên lụa); Tranh: “Những nẻo đường nai đi” (Lụa); Áp phích phim: “Sao Tháng Tám” (Bột màu); Áp phích phim: “Vợ chồng A Phủ” (Bột màu).

Trong lĩnh vực Âm nhạc, đề nghị xét tặng “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật cho tác giả Nguyễn Thụy Kha (Phương An) với các tác phẩm: Sách “Thế kỷ âm nhạc Việt Nam – một thời đạn bom”; Sách “Thế kỷ âm nhạc Việt Nam một thời hòa bình”; Hợp xướng: “Điện Biên”.

Thời gian lấy ý kiến của nhân dân từ ngày 15-3 đến hết ngày 29-3 trước khi Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước họp xét theo quy định. Các danh sách được đăng tải trên trang web của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ở địa chỉ: https://bvhttdl.gov.vn/

Theo ND

15:53:15 18-03-GMT+0700

Theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, danh sách hồ sơ đề nghị xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021 do Hội đồng cấp cơ sở trình Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước các lĩnh vực Mỹ thuật, […]

Đối tác của chúng tôi