Sự kiện - chuyên đề:

Lấy ý kiến xét, công nhận Phú Xuyên đạt chuẩn huyện nông thôn mới

15:09:44 03-09-GMT+0700

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 4172/UBND-KT ngày 31-8-2020, về việc thông báo đến cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố Hà Nội biết và tham gia ý kiến việc xét, công nhận huyện Phú Xuyên đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2020. Công văn nêu rõ, […]

Đối tác của chúng tôi