Sự kiện - chuyên đề:

Lễ kí kết “ Triển khai cuộc vận động xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam do Thủ tướng phát động”

VHDN: Chiều ngày 26/12/2019 Tại Hà Nội, Ban tổ chức triển khai cuộc vận động “ Xây dựng Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam”  và Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam –  Hàn Quốc đã kí kết “ Triển khai cuộc vận động Xây dựng Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam”.

Đại diện lãnh đạo hai bên ông Hồ Anh Tuấn –  Chủ tịch Hiệp hôi Phát triển Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam, ông Trần Hải Linh – chủ tịch  Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam- Hàn Quốc kí kết dưới sự chứng kiến của các doanh nghiệp hai bên.

Tham dự lễ kí kết gồm ông Hồ Anh Tuấn –  Chủ tịch Hiệp hôi Phát triển Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam, ông Trần Hải Linh – Chủ tịch  Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam- Hàn Quốc, cùng các đồng chí phó chủ tịch, đại diện các doanh nghiệp,…

Lãnh đạo hai bên đều mong muốn sẽ xây dựng, lan tỏa Văn hóa doanh nghiệp đến các cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước

Trong khuôn khổ phát động triển khai “ Xây dựng Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam” do Thủ tướng Chính phủ phát động ngày 7/11/2016, Ban tổ chức triển khai cuộc vận động  “ Xây dựng Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam”  và Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam –  Hàn Quốc  đã kí kết “ Triển khai Cuộc vận động xây dựng Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam” với nội dung chính:

Khẳng định vai trò, vị trí và tầm quan trọng của Văn hóa doanh nghiệp đối với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Đưa cuộc vận động “ Xây dựng Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam” do Thủ tướng Chính phủ đi vào đời sống của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Hàn Quốc. Biểu dương, khen thưởng, tôn vinh các tổ chức doanh nghiệp và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc triển khai cuộc vận động của Thủ tướng trong xây dựng và phát triển Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam. Tuyên truyền và phổ biến, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong quá trình xây dựng Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam tại Hàn Quốc để lan tỏa cho các cộng đồng người Việt ở các địa bàn khác học tập. Phối hợp đào tạo, tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm về xây dưng Văn hóa doanh nghiệp và xây đựng về chiến lược Văn hóa doanh nghiệp.

 

Hai bên sẽ lập tổ công tác phối hợp để chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp. Lãnh đạo hai bên sẽ phối hợp cùng các doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam có uy tín tại Hàn Quốc để huy động cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tham gia vào cuộc vận động. Hai bên cũng mong muốn lan tỏa được Văn hóa doanh nghiệp đến khắp cộng đồng doanh nghiệp ở Việt Nam cũng như các cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài.

Thu Huyền

13:37:18 27-12-UTC

VHDN: Chiều ngày 26/12/2019 Tại Hà Nội, Ban tổ chức triển khai cuộc vận động “ Xây dựng Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam”  và Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam –  Hàn Quốc đã kí kết “ Triển khai cuộc vận động Xây dựng Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam”. Tham […]

Đối tác của chúng tôi