Sự kiện - chuyên đề:

Lịch nghỉ dịp lễ 30/4 và 1/5 năm 2021

Bộ luật Lao động mới có hiệu lực từ năm 2021 quy định chi tiết ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5 để người dân có kế hoạch làm việc, vui chơi giải trí phù hợp.

Từ năm 2021, Bộ luật Lao động năm 2019 chính thức có hiệu lực. Bộ luật này quy định, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong ngày lễ 30/4 (1 ngày) và ngày Quốc tế lao động 1/5 (1 ngày).

Mặt khác, khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động 2019 cũng quy định rõ, nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, tết thì người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm việc kế tiếp.

Lịch nghỉ dịp lễ 30/4 và 1/5 năm 2021 - 1

Người lao động được nghỉ 4 ngày liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5 năm 2021

Theo đó, ngày Chiến thắng (30/4) và ngày Quốc tế lao động (1/5) năm 2021 rơi vào thứ Sáu và thứ Bảy nên người lao động làm việc theo chế độ nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật sẽ được nghỉ bù ngày thứ Bảy (1/5) vào thứ Hai (3/5) của tuần tiếp theo.

Như vậy, trong dịp lễ này, người lao động theo chế độ nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật sẽ được nghỉ 4 ngày liên tục, từ ngày 30/4/2021 đến hết ngày 3/5/2021.

Trong khi đó, người lao động làm việc tại doanh nghiệp không áp dụng chế độ nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật thì chỉ được nghỉ 2 ngày theo quy định.

Theo khoản 1 Điều 112 Bộ luật Lao động năm 2019, ngày 30/4 và 1/5, người lao động được nghỉ làm hưởng nguyên lương. Do đó, nếu nghỉ 2 ngày này, người lao động được hưởng 100% lương của ngày làm việc bình thường.

Đối với người lao động đi làm trong dịp này, tiền lương sẽ được tính là làm thêm giờ. Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 98 Bộ luật Lao động 2019, người lao động làm việc vào ngày nghỉ lễ thì được hưởng ít nhất bằng 300% lương chưa kể tiền lương ngày lễ đối với người lao động hưởng lương ngày. Nếu tính cả lương được trả cho ngày nghỉ lễ, người lao động sẽ được hưởng ít nhất 400% lương của ngày làm việc bình thường.

Nếu người lao động làm thêm giờ vào ban đêm sẽ được hưởng thêm lương làm việc vào ban đêm và lương làm thêm giờ của công việc bình thường, đồng thời được hưởng thêm 20% tiền lương của công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc đó. Như vậy, người lao động làm việc vào ban đêm của ngày 30/4 và 01/5 được hưởng tối thiểu 490% lương của ngày làm việc bình thường (nếu tính cả lương của ngày nghỉ).

So với Bộ luật Lao động năm 2012, Bộ luật Lao động 2019 không có sự thay đổi về quy định ngày nghỉ và chế độ trả lương làm thêm giờ cho người lao động.

Theo NĐT

15:53:59 05-03-GMT+0700

Bộ luật Lao động mới có hiệu lực từ năm 2021 quy định chi tiết ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5 để người dân có kế hoạch làm việc, vui chơi giải trí phù hợp. Từ năm 2021, Bộ luật Lao động năm 2019 chính thức có hiệu lực. Bộ luật này quy định, người […]

Đối tác của chúng tôi