Sự kiện - chuyên đề:

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An

Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả

VHDN: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Nghệ An (LHCTCHN)) là tổ chức chính trị – xã hội chuyên trách về công tác đối ngoại nhân dân trong lĩnh vực hòa bình, đoàn kết hữu nghị, hợp tác nhân dân; là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, có vai trò làm đầu mối phối hợp trong hoạt động đối ngoại nhân dân và công tác phi chính phủ nước ngoài. Đồng thời, tiến hành vận động, tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân, các tổ chức và cá nhân tiêu biểu xây dựng và phát triển mối quan hệ quan hệ đoàn kết hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Nghệ An với nhân dân các nước trên thế giới.

Trong nhiệm kỳ qua, các tổ chức thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An (Liên hiệp tỉnh) thường xuyên tăng cường và củng cố mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với bạn bè, đối tác quốc tế. Các cấp, ngành, địa phương, đơn vị đoàn thể, các tổ chức nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh đã chủ động phối hợp triển khai nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân với phương châm “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”.

BCH Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Nghệ An khóa V, nhiệm kỳ 2019- 2024

Liên hiệp tỉnh chú trọng phát triển quan hệ với các Hội đồng hương người Nghệ An ở nước ngoài và con em người Nghệ An đang học tập, sinh sống ở nước ngoài, bước đầu đã gắn kết được tình cảm của bà con hướng về quê hương đất nước. Liên hiệp tỉnh và nhiều tổ chức thành viên đã làm cầu nối cho các doanh nghiệp nước ngoài vào tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư, tham gia xúc tiến thương mại, du lịch… Liên hiệp tỉnh cùng các Hội thành viên tổ chức nhiều hoạt động giao lưu hữu nghị ý nghĩa nhân ngày Quốc khánh, tết cổ truyền của các nước với nội dung phong phú, đa dạng như: Thi biểu diễn văn nghệ, thi đấu thể thao, ẩm thực, thi tiếng Việt cho sinh viên, tình nguyện viên quốc tế, tổ chức chiếu phim, giới thiệu đất nước, con người và quan hệ hữu nghị  giữa Việt Nam và các nước, tổ chức nói chuyện, triển lãm tranh, ảnh về quan hệ giữa Nghệ An với các nước, các địa phương bạn, tổ chức Câu lạc bộ Hoa Chăm Pa (Lào), Câu lạc bộ tiếng Anh.…

Nhằm góp phần đưa công tác đối ngoại nhân dân ngày càng phát triển cả chiều rộng và chiều sâu, thời gian tới Liên hiệp tỉnh cần tiếp tục quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới, Chỉ thị 02/CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp tỉnh; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về các hoạt động đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, tham gia làm cầu nối xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, tạo bước chuyển mạnh mẽ về nhận thức, vị trí, vai trò của công tác đối ngoại nhân dân. Tiếp tục phát triển, mở rộng quan hệ hữu nghị hợp tác với các địa phương của các nước trong khu vực và trên thế giới, tăng cường công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài; tiếp tục củng cố tổ chức hội, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, quan tâm  xây dựng, nhận diện các mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả…

Phát huy truyền thống tốt đẹp của Liên hiệp trong suốt hơn 30 năm qua (19/7/1988- 18/7/2019), với niềm tin, sự ủng hộ và tham gia tích cực của các cấp, ngành, đoàn thể và toàn xã hội, công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Nghệ An xứng đáng là tổ chức nòng cốt trong hoạt động đối ngoại nhân dân, đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế – xã hội và hội nhập quốc tế của tỉnh.

NGUYỄN HỒNG KỲPhó Chủ tịch Thường trực LHCTCHN Nghệ An

11:53:23 08-08-2019

VHDN: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Nghệ An (LHCTCHN)) là tổ chức chính trị – xã hội chuyên trách về công tác đối ngoại nhân dân trong lĩnh vực hòa bình, đoàn kết hữu nghị, hợp tác nhân dân; là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, có vai trò […]

Đối tác của chúng tôi