Sự kiện - chuyên đề:

Lời cảm ơn

VHDN: Nhân dịp Tạp chí Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam tròn 5 tuổi, Ban Biên tập xin chân thành cảm ơn Ban Tuyên giáo Trung ương; Bộ Thông tin & Truyền thông; Hội Nhà báo Việt Nam, Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam đã quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện để Tạp chí được thành lập và hòa vào dòng chảy chung của báo chí cách mạng Việt Nam.

Sau 5 năm hình thành và phát triển, Tạp chí luôn thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích theo giấy phép xuất bản, góp phần tích cực vào việc tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cũng như tuyên truyền Cuộc vận động Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ phát động. Bên cạnh đó, Tạp chí cũng luôn bám sát thực tiễn, phát hiện, tuyên truyền nhiều tấm gương người tốt, việc tốt, mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả, các giải pháp phát triển kinh tế, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa kinh doanh, hội nhập quốc tế, các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện vì cộng đồng để góp phần xây dựng một xã hội tiến bộ, nhân văn, vì con người…

Ban Biên tập xin gửi lời cảm ơn đến các cơ quan, ban ngành, cấp ủy và chính quyền địa phương các cấp trong cả nước, các cộng tác viên đã luôn đồng hành để Tạp chí từng bước khẳng định được thương hiệu trong làng báo và chỗ đứng trong lòng độc giả bằng những ấn phẩm đặc sắc với nội dung phong phú, hấp dẫn, hình thức đẹp.

Đặc biệt, Ban Biên tập Tạp chí xin chân thành cảm ơn các cơ quan, tổ chức, cá nhân, các doanh nhân, doanh nghiệp trên khắp mọi miền Tổ quốc đã hỗ trợ tích cực cả vật chất lẫn tinh thần, để Tạp chí tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 5 năm ngày xuất bản số đầu tiên.

Trân trọng!

Ban Biên tập

09:20:07 22-09-2022

VHDN: Nhân dịp Tạp chí Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam tròn 5 tuổi, Ban Biên tập xin chân thành cảm ơn Ban Tuyên giáo Trung ương; Bộ Thông tin & Truyền thông; Hội Nhà báo Việt Nam, Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam đã quan tâm, chỉ đạo, tạo điều […]

Đối tác của chúng tôi