Sự kiện - chuyên đề:

Lý do Trường ĐH Kinh tế Quốc dân mắc nhiều sai phạm

Thanh tra Bộ GD-ĐT cũng nhìn nhận nguyên nhân khách quan khi trường là một trong những đơn vị đầu tiên được thực hiện tự chủ, trong khi hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan chưa được hoàn thiện, không đồng bộ…

Theo kết luận của Thanh tra Bộ GD-ĐT, năm 2018, Trường ĐH Kinh tế quốc dân đã tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy vượt chỉ tiêu 2,1%; còn năm 2019, vượt 4%.

Cùng đó, trường này không thực hiện xác định chỉ tiêu tuyển sinh 2 năm 2017 và 2018 khi tuyển 42 chỉ tiêu văn bằng 2 chính quy khối ngành VII – không ghi rõ ngành (năm 2018) và 58 chỉ tiêu ngành Ngôn ngữ Anh văn bằng 2 chính quy (năm 2019).

Ngoài ra, thực hiện liên kết đào tạo trình độ ĐH với Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Nghệ An, Trường CĐ Than – Khoáng sản Việt Nam, Trường CĐ Cộng đồng Hà Nội (phân hiệu Lạng Sơn), Trường Trung cấp Luật Tây Bắc khi chưa có văn bản đề nghị của UBND tỉnh theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Về chương trình đào tạo, kết luận của Thanh tra Bộ GD-ĐT cũng chỉ rõ các chương trình đào tạo được Hiệu trưởng nhà trường ký ban hành theo các Quyết định số 1929/QĐ-KTQD ngày 19/10/2015 và Quyết định số 354/QĐ-KTQD ngày 9/2/2018 có số tín chỉ là 45 hoặc 46 – không đủ khối lượng học tập tối thiểu quy định tại khung trình độ quốc gia.

Lý do Trường ĐH Kinh tế Quốc dân mắc nhiều sai phạm
Sinh viên học tại thư viện của Trường ĐH Kinh tế quốc dân.

Về đào tạo sau đại học, năm 2018, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân đã không xác định chỉ tiêu trình độ thạc sĩ, tiến sĩ theo ngành theo quy định. Cùng đó, đã tuyển sinh trình độ thạc sĩ vượt 7,7% so với chỉ tiêu báo cáo lên Bộ GD-ĐT.

Trường này còn tổ chức thi tuyển đào tạo thạc sĩ tại Trường ĐH Hùng Vương, Trường ĐH Tây Bắc khi chưa có văn bản cho phép của Bộ GD-ĐT theo quy định.

Ngoài ra, việc thực hiện chương trình đào tạo đối với 2 lớp đào tạo thạc sĩ đặt tại Trường CĐ nghề Yên Bái cũng chưa đúng quy định (lớp đào tạo thạc sĩ khóa 27 không có học phần tự chọn thuộc Nhóm 1 của Khối kiến thức ngành; lớp đào tạo thạc sĩ khóa 28 không có học phần tự chọn thuộc Nhóm 3 của Khối kiến thức ngành).

Thanh tra cũng nêu rõ việc trường đã sử dụng giấy chứng nhận đạt trình độ tương đương B1/B2 của chính mình để làm điều kiện xét tuyển 6 trường hợp nghiên cứu sinh thuộc đợt 1 năm 2017 không đúng theo quy định. Trường này còn cho một số nghiên cứu sinh học các chuyên đề tiến sĩ trước khi xét tuyển.

Hồ sơ mở ngành không đảm bảo điều kiện

Ngoài ra, hồ sơ mở ngành Ngân hàng, Kiểm toán, Tài chính doanh nghiệp, Tài chính công trình độ đại học chưa đầy đủ, trong đó có một số ngành còn thiếu các giấy tờ minh chứng.

Thanh tra Bộ cũng kết luận ngành Hệ thống thông tin quản lý và ngành Luật Kinh tế trình độ thạc sĩ không đảm bảo điều kiện đảm bảo ngành theo quy định.

Việc xây dựng đề án và ban hành quyết định phê duyệt chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài của trường còn một số thiếu sót (thiếu quy định điều kiện đầu vào trình độ ngoại ngữ cho người học; hồ sơ liên kết có giấy chứng nhận kiểm định đã hết hiệu lực; thiếu giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của cơ sở giáo dục nước ngoài).

Lý do Trường ĐH Kinh tế Quốc dân mắc nhiều sai phạm

Theo kết luận của Thanh tra Bộ GD-ĐT, các hạn chế, thiếu sót nêu trên thuộc trách nhiệm về các tập thể, cá nhân trong thời kỳ thanh tra 2017-2019; hiệu trưởng với tư cách là người đứng đầu đơn vị chịu trách nhiệm chung. Các phó hiệu trưởng chịu trách nhiệm trong phạm vi được hiệu trưởng phân công. Trưởng, phó các đơn vị thuộc, trực thuộc trường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm trong việc để xảy ra các hạn chế, thiếu sót.

Thanh tra Bộ GD-ĐT nhìn nhận có nguyên nhân khách quan khi trường là một trong những đơn vị đầu tiên được thực hiện tự chủ, trong khi hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan chưa được hoàn thiện, không đồng bộ nên khó khăn trong việc thực hiện tự chủ. Việc phê duyệt, thẩm định của cấp có thẩm quyền đối với các đề án, đề xuất, kiến nghị của trường rất chậm, mất nhiều thời gian, nhiều thủ tục. Cùng đó, áp lực trước sự tồn tại, phát triển đòi hỏi trường phải hoạt động, trong khi cơ chế, chính sách luôn có độ trễ nhất định.

Trước các sai phạm, Thanh tra Bộ GĐ-ĐT cũng yêu cầu Trường ĐH Kinh tế Quốc dân chấm dứt việc tuyển sinh trình độ đại học vượt chỉ tiêu; cho nghiên cứu sinh học các chuyên đề đào tạo tiến sĩ trước khi xét tuyển; rà soát và báo cáo Bộ những trường hợp thí sinh học dự thính trước khi xét tuyển. Cùng đó, rà soát lại toàn bộ hồ sơ mở ngành, bổ sung và hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định,…

Thanh tra Bộ GD-ĐT cho rằng, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân là đơn vị đầu tiên được thực hiện tự chủ trong các lĩnh vực hoạt động liên quan đến tổ chức bộ máy, nhân sự, quản lý tài chính, tài sản, việc thực hiện các nhiệm vụ về đào tạo, nghiên cứu khoa học.

Trường đã đảm bảo tự chủ được 100% kinh phí chi thường xuyên, thu nhập của cán bộ, viên chức, người lao động được cải thiện qua các năm; đảm bảo chi các hoạt động chuyên môn, mua sắm tài sản và các khoản chi khác. Trường đã thực hiện miễn, giảm học phí, chi trả học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên; tiền lãi ngân hàng các năm của trường được trích lập quỹ hỗ trợ sinh viên.

Ngoài ra, ban hành và triển khai tốt các quy định về việc quản lý, sử dụng tài sản công đáp ứng nhu cầu sử dụng, phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học; thực hiện xác định chỉ tiêu trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ phù hợp năng lực. Các nhà khoa học của trường đã tích cực tham gia thực hiện các đề tài cấp quốc gia; sản phẩm các đề tài, công trình nghiên cứu đã đóng góp tích cực cho công tác quản lý và phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Theo vietnamnet

08:44:04 03-12-2020

Thanh tra Bộ GD-ĐT cũng nhìn nhận nguyên nhân khách quan khi trường là một trong những đơn vị đầu tiên được thực hiện tự chủ, trong khi hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan chưa được hoàn thiện, không đồng bộ… Theo kết luận của Thanh tra Bộ GD-ĐT, năm 2018, […]

Đối tác của chúng tôi