Sự kiện - chuyên đề:

May Sông Hồng (MSH): Một cá nhân chi gần 80 tỷ đồng để trở thành cổ đông lớn

Theo thông tin từ HOSE, bà Phạm Thị Sông Ngân đã mua vào gần 3,27 triệu cổ phiếu MSH và trở thành cổ đông lớn của CTCP May Sông Hồng.

Giao dịch được thực hiện ngày 3/8. Qua đó, bà Phạm Thị Sông Ngân đã nâng sở hữu tại May Sông Hồng từ 431.018 cổ phiếu, tỷ lệ 0,86% lên hơn 3,7 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 7,4%.

Như vậy, danh sách cổ đông lớn của May Sông Hồng đến nay gồm 5 cá nhân và tổ chức. Cụ thể, Chủ tịch HĐQT Công ty – ông Bùi Đức Thịnh là cổ đông lớn nhất sở hữu 23,45%, tiếp theo là CTCP Chứng khoán FPT sở hữu 12,96%, Tổng giám đốc Bùi Việt Quang sở hữu 11,35%, bà Nguyễn Thị Đào và bà Sông Ngân cùng sở hữu 7,4%.

Thống kê phiên 3/8, cổ phiếu MSH đã tăng khá tốt lên sát mức giá trần và đã có giao dịch thỏa thuận đúng bằng lượng cổ phiếu bà Sông Ngân đã mua vào, với tổng giá trị tương ứng 79,11 tỷ đồng.

Thông tin đáng chú ý liến quan đến May Sông Hồng gần đây là khoản công nợ của Công ty với New York & Co vào khoảng 219 tỷ đồng.

Vào ngày 13/7, RTW Retailwinds Inc., công ty mẹ của New York & Co, đã nộp hồ sơ xin bảo hộ phá sản lên cơ quan chức năng của Mỹ do mất khả năng thanh toán. May Sông Hồng có số dư khoản phải thu từ các giao dịch bán hàng cho New York & Company là 219 tỷ đồng, trong đó phải thu trong  hạn là 55,2 tỷ đồng và phải thu quá hạn dưới 3 tháng là 164 tỷ đồng.

Ban lãnh đạo cho biết chưa thể ước tính một cách đáng tin cậy về giá trị và khả năng thu hồi các khoản công nợ này do còn phụ thuộc vào kết quả của quá trình tái cơ cấu và hoạt động kinh doanh của RTW Retailwinds Inc (180 ngày tái cơ cấu). Đơn vị đang làm việc với Easy Fashion (đối tác của New York & Co) cùng các luật sư để thực hiện thu hồi công nợ.

Mặt khác, thời gian quá hạn các khoản công nợ phải thu chưa cần trích lập theo hướng dẫn của Thông tư 48/TT-BTC nên công ty chưa trích lập dự phòng phải thu khó đòi đối với khoản phải thu tại ngày 30/6 và sẽ thực hiện trong tương lai.

Theo TNCK

Chia sẻ
16:06:48 05-08-2020

Theo thông tin từ HOSE, bà Phạm Thị Sông Ngân đã mua vào gần 3,27 triệu cổ phiếu MSH và trở thành cổ đông lớn của CTCP May Sông Hồng. Giao dịch được thực hiện ngày 3/8. Qua đó, bà Phạm Thị Sông Ngân đã nâng sở hữu tại May Sông Hồng từ 431.018 cổ […]

Chia sẻ

Đối tác của chúng tôi