Sự kiện - chuyên đề:

Meey Land và PwC Việt Nam triển khai hợp tác Dự án MEY 2: Hoàn thiện Cơ cấu tổ chức và cơ chế quản lý, vận hành

VHDN:(Hà Nội, ngày 19/07/2022) Nhằm mục tiêu hoàn thiện, chuẩn hóa cơ cấu tổ chức, cơ chế quản lý, vận hành doanh nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế; Tiếp nối những kết quả tích cực đã đạt được trong “Dự án Rà soát Mục tiêu Chiến lược và Mô hình Kinh doanh trong 3-5 năm” hợp tác trước đó, Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land cùng PwC Việt Nam thống nhất các nội dung và kế hoạch triển khai dự án MEY 2 – Hoàn thiện Cơ cấu tổ chức và cơ chế quản lý, vận hành.

Ông Hoàng Mai Chung – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land và ông Johnathan SL Ooi – Phó Tổng Giám Đốc PwC Việt Nam, Lãnh đạo mảng tư vấn Thương vụ  trong lễ Khởi động dự án MEY 2

“Meey Land đã nhận được sự đồng hành từ PwC Việt Nam trong suốt quá trình triển khai các giai đoạn trước của dự án MEY và đã đạt được những kết quả nhất định như: Phân tích chuỗi giá trị và các sản phẩm, dịch vụ ngành Proptech ở phạm vi toàn cầu, Châu Á và Việt Nam; Phân tích những trường hợp kinh doanh điển hình về các doanh nghiệp Proptech; Phân tích hiện trạng, và đưa ra đánh giá, nhận xét về Sứ mệnh, Tầm nhìn chiến lược, Giá trị cốt lõi; Rà soát Mô hình Kinh doanh, Kịch bản kinh doanh và hoàn thiện Bản đồ Chiến lược, khung kế hoạch hành động tổng quan của Meey Land trong 3-5 năm tới đồng thời đưa ra các rủi ro về khía cạnh công nghệ đối với mô hình kinh doanh. Ở dự án này, chúng tôi kỳ vọng Meey Land sẽ hoàn thiện cơ cấu tổ chức, quản lý, vận hành, hướng tới sử dụng nguồn lực hiệu quả và phát triển bền vững”, ông Hoàng Mai Chung – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land chia sẻ.

         Là một doanh nghiệp Startup đang trong quá trình xây dựng và phát triển, bài toán đặt ra cho Meey Land là làm thế nào để sử dụng tối ưu nguồn nhân lực và phát triển, mở rộng hiệu quả. Từ đó tạo căn cứ xác định được những khía cạnh cần quan tâm để có những giải pháp hữu hiệu nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức, quản lý, vận hành doanh nghiệp, cụ thể: Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ các bộ phận, cơ chế phối hợp, phân quyền rõ ràng, phù hợp nhằm tối ưu hoạt động; Hệ thống quy trình được quy hoạch theo tiêu chuẩn; Bộ chỉ tiêu KPIs các cấp nhằm hỗ trợ công tác quản lý và hiện thực hóa chiến lược; Nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực nhằm tối ưu công tác quản lý nguồn lực đồng thời thu hút nhân tài.

Tại buổi làm việc, Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land và PwC Việt Nam thống nhất khởi động triển khai dự án MEY 2 gồm 3 cầu phần: Hoàn thiện cơ cấu tổ chức và cơ chế vận hành; Xây dựng bộ chỉ tiêu KPIs các cấp và xây dựng cấu trúc lương cùng các cơ chế đãi ngộ. Thông qua quá trình đánh giá và xác định các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động của tổ chức, PwC Việt Nam sẽ đưa ra những phương pháp tiếp cận chi tiết trong từng cấu phần, cách thức tổ chức dự án và cơ chế phối hợp giữa hai Bên đồng thời chuyển giao kiến thức liên tục nhằm đảm bảo kết quả đầu ra như cam kết.