Sự kiện - chuyên đề:

Mỗi xã, phường, thôn bản xây dựng mô hình giảm nghèo tiêu biểu

Thủ tướng Chính phủ đề nghị cả nước triển khai phong trào mới: Mỗi xã, phường, mỗi thôn bản xây dựng “mô hình giảm nghèo tiêu biểu” phù hợp với địa phương mình với cách làm sáng tạo hơn nữa. Các địa phương khá hơn nhận hỗ trợ các huyện nghèo, xã có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; cấp ủy phân công đảng viên tham gia hỗ trợ người nghèo.

Ảnh minh họa

Đây là nội dung tại Thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 – 2020.

Thông báo nêu rõ, giảm nghèo là vấn đề kinh tế – xã hội lớn, không chỉ ở Việt Nam mà còn là vấn đề của toàn cầu. Thời gian tới, để thực hiện giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021 – 2025 tầm nhìn 2030 và Mục tiêu phát triển bền vững của thế giới giai đoạn 2015 – 2030 mà Liên hợp quốc đã thông qua, Việt Nam cần nỗ lực, quyết tâm, tập trung chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả hơn nữa.

Cụ thể, tiếp tục hoàn thiện chính sách hỗ trợ người nghèo, chuẩn nghèo đa chiều, ưu tiên trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật và đồng bào dân tộc thiểu số; xây dựng các chương trình, mô hình giảm nghèo và an sinh xã hội trong bối cảnh mới, tác động cực đoan của dịch bệnh, biến đổi khí hậu trên cơ sở lắng nghe ý kiến của người dân, tạo điều kiện cho người dân chủ động hơn, năng động hơn trong triển khai thực hiện; nhân rộng các chương trình, sáng kiến, mô hình hiệu quả, thành công; ưu tiên nguồn lực Nhà nước, lồng ghép các chương trình giảm nghèo, cùng với huy động nguồn lực toàn xã hội, sự ủng hộ của các tổ chức quốc tế trong công cuộc hỗ trợ người nghèo.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì nghiên cứu trình Ban Bí thư chỉ đạo về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong thực hiện chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội bền vững đến năm 2030; trình Quốc hội ban hành Nghị quyết về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bao trùm và phê duyệt đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn 2045 “Vì một Việt Nam không có đói nghèo”.

Tiếp tục tập trung đầu tư hạ tầng KTXH ở các vùng khó khăn

Các Bộ, ngành, địa phương cần xác định giảm nghèo bền vững và đảm bảo an sinh xã hội là nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp; tiếp tục đổi mới, năng động, sáng tạo trong xây dựng và thực hiện.

Thời gian tới, tiếp tục tập trung đầu tư hạ tầng kinh tế – xã hội ở các vùng khó khăn; tăng cường thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp; đầu tư cho giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm có thu nhập; tiếp tục bố trí vốn và ban hành chương trình tín dụng đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo để thực hiện từ năm 2021; áp dụng công nghệ thông tin trong tổ chức thực hiện công tác giảm nghèo, nhất là ở vùng sâu, vùng xa.

Trước mắt, các cấp chính quyền địa phương cần hỗ trợ kịp thời người dân bị thiệt hại do lũ lụt ở các tỉnh miền Trung sửa chữa nhà cửa bị hư hại, hỗ trợ lương thực, thực phẩm, thuốc, không để người dân không có chỗ ở, bị thiếu đói, bệnh tật; khẩn trương sửa chữa lại trường học, lớp học để 100% học sinh được đến trường. Lãnh đạo tỉnh ủy, ủy ban nhân dân các cấp, cần trực tiếp kiểm tra thực tế, chỉ đạo thực hiện các giải pháp cụ thể để mọi người dân được đón Tết cổ truyền đầy đủ, hạnh phúc.

Ban Chỉ đạo Trung ương, các Bộ, ngành, địa phương cần có kế hoạch cụ thể để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo – không ai bị bỏ lại phía sau” để bảo đảm là một trong 4 phong trào trọng tâm trong Phong trào thi đua yêu nước thời kỳ đổi mới.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị cả nước triển khai phong trào mới: Mỗi xã, phường, mỗi thôn bản xây dựng “mô hình giảm nghèo tiêu biểu” phù hợp với địa phương mình với cách làm sáng tạo hơn nữa. Các địa phương khá hơn nhận hỗ trợ các huyện nghèo, xã có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; cấp ủy phân công đảng viên tham gia hỗ trợ người nghèo.

Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục huy động sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và toàn xã hội chung tay vì người nghèo; đẩy mạnh công tác giám sát việc tổ chức thực hiện các chính sách giảm nghèo, phát duy dân chủ và nội lực của người dân.

Các cơ quan, Bộ ngành và địa phương phối hợp chặt chẽ với tổ chức quốc tế để tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam trong công cuộc giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội.

Việt Nam trở thành một trong những quốc gia đầu tiên về đích trước mục tiêu Thiên niên kỷ của Liên Hợp quốc về giảm nghèo, tỷ lệ nghèo từ 9,88% năm 2015, dự kiến chỉ còn dưới 3% năm 2020.

Theo VGP

16:00:49 28-12-2020

Thủ tướng Chính phủ đề nghị cả nước triển khai phong trào mới: Mỗi xã, phường, mỗi thôn bản xây dựng “mô hình giảm nghèo tiêu biểu” phù hợp với địa phương mình với cách làm sáng tạo hơn nữa. Các địa phương khá hơn nhận hỗ trợ các huyện nghèo, xã có điều kiện […]

Đối tác của chúng tôi