Sự kiện - chuyên đề:

Năm 2021, giá trị tăng thêm ngành công nghiệp tăng 4,82%

Năm 2021, giá trị tăng thêm ngành công nghiệp tăng 4,82% so với năm 2020, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 6,37%.

Theo TTXVN

15:34:19 31-12-GMT+0700

Đối tác của chúng tôi