Sự kiện - chuyên đề:

annamtruyen2-15228253792762102276274

15:52:42 04-04-2018

Những nội dung trong An Nam truyện mang lại cảm giác khách quan khi đọc các dữ kiện về lịch sử nước ta. Một số sự kiện được đặt trong mạch ghi chép của tác giả Trung Quốc có thể xem như một dịp để tiếp cận lịch sử theo hướng khác.

Đối tác của chúng tôi