Sự kiện - chuyên đề:

Nâng cao hiệu quả cải cách hành chính huyện Nghi Lộc

VHDN: Năm 2022 DDCI Nghệ An đánh giá xếp hạng huyện Nghi Lộc là địa phương đứng thứ nhất về chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh Nghệ An (85,43 điểm). Đây là sự ghi nhận, đánh giá cao của VCCI Nghệ An, UBND tỉnh, cộng đồng doanh nghiệp và người dân đối với nỗ lực chỉ đạo, điều hành quyết liệt của cấp ủy, chính quyền huyện Nghi Lộc đối với công tác Cải cách hành chính huyện một cách toàn diện, bền vững.

 

Xác định nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 là công tác Cải cách hành chính, UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác CCHC trên địa bàn. Tại các phiên họp thường kỳ hàng tháng, UBND huyện thường xuyên chỉ đạo, quán triệt và đặt ra yêu cầu đối với các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tăng cường đẩy mạnh CCHC, tập trung chuyển đổi số, ứng dụng CNTT để nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành và xử lý, giải quyết công việc, đảm bảo theo kế hoạch đề ra.

Hội nghị trực tuyến họp bàn cải cách hành chính huyện tại điểm cầu huyện Nghi Lộc.

Trong lĩnh vực cải cách thể chế hành chính, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn và các đơn vị trực thuộc chủ động nghiên cứu thực hiện Kế hoạch rà soát văn bản pháp luật về lĩnh vực hành chính; xây dựng và hoàn thiện thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hành chính; đổi mới và hoàn thiện thủ tục hành chính trong một số khâu công tác, trọng tâm là quy trình tiếp xúc trực tiếp, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, đơn kiến nghị phản ánh của công dân. UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản tiếp tục chỉ đạo duy trì và nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông ở cơ quan UBND huyện và các xã, thị trấn. Cung cấp công khai các thủ tục hành chính công liên quan đến người dân và doanh nghiệp trên trang thông tin điện tử huyện, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận thủ tục và giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính nhà nước. Tiếp tục hướng dẫn thực hiện các nội dung liên quan đến thực hiện Đề án 06, triển khai chứng thực điện tử và thanh toán trực tuyến, kiểm tra dữ liệu công dân trên Hệ thống thông tin và giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Nghệ An, trực tiếp hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến tại các xã. Trong năm, toàn huyện đã tiếp nhận 59.460 hồ sơ, trong đó tiếp nhận trực tuyến 35.764 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 60,1%), trực tiếp 23.282 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 39,16%).

Tiếp tục thực hiện mô hình “Ngày thứ 7 vì dân”, trong năm 2023, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Nghi Lộc đã thực hiện đăng ký thay đổi được 316 giấy chứng nhận QSD đất tại địa bàn xã. UBND huyện đã triển khai thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo Nghị định số 130/2005/ NĐ-CP ngày 17/10/2005 Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ cho 01 đơn vị, là cơ quan Văn phòng HĐND-UBND huyện. Trên địa bàn huyện, 96/96 đơn vị sự nghiệp đã được giao cơ chế tự chủ về tài chính theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ, đạt 100%. Các đơn vị đều đã ban hành được quy chế chi tiêu nội bộ và ban hành được tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao để làm căn cứ chi trả thu nhập tăng thêm cho người lao động. Tiếp tục đẩy mạnh công tác hiện đại hóa công sở, chuyển đổi số, UBND huyện tổ chức hội nghị thực hiện xây dựng mô hình chuyển đổi số cấp xã đối với 06 xã: Nghi Long, Nghi Lâm, Nghi Thuận, Nghi Trung, Nghi Thái và Phúc Thọ. Sau hội nghị, đã tổ chức lễ ký cam kết xây dựng thành công mô hình chuyển đổi số cấp xã năm 2023 tại 06 xã nêu trên. Hiện nay, 06 xã xây dựng mô hình đã triển khai khảo sát thực trạng hạ tầng CNTT, bổ sung đầy đủ máy tính, trang thiết bị CNTT cho cán bộ, công chức triển khai lắp đặt mạng LAN, rà soát tất cả các cửa hàng kinh doanh trên địa bàn để triển khai đồng loạt bảng thanh toán qua mã QR. Thực hiện số hóa hồ sơ trên hệ thống góp phần thực hiện nhiệm vụ số hóa theo Chỉ thị của UBND tỉnh. Trong năm, 100% các phòng chuyên môn UBND huyện và 29/29 xã, thị trấn có hồ sơ tiếp nhận trên Cổng dịch vụ công tỉnh đã thực hiện số hóa đầu vào và đính kèm kết quả đầu ra, kết quả: Tỷ lệ số hoá hồ sơ đầu vào đạt 68,51%, đứng thứ 1 toàn tỉnh.

Giao ban với Văn phòng UBND các xã trên địa bàn huyện Nghi Lộc để nâng cao cải cách hành chính bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện, xã.

Định hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, cấp ủy, chính quyền huyện tập trung: giải quyết các hồ sơ còn trễ hạn trên hệ thống, đảm bảo tỉ lệ trễ hạn dưới 2%; tăng cường công tác chỉ đạo để tăng tỉ lệ hồ sơ trực tuyến và số hóa hồ sơ đạt 100%; tăng cường triển khai ký số kết quả giải quyết thủ tục hành chính, chứng thực điện tử, nộp hồ sơ trực tuyến; tăng cường triển khai mô hình thanh toán trực tuyến hộ người dân khi người dân không có tài khoản ngân hàng hoặc chưa cài đặt ví điện tử. Đảm bảo tất cả các xã, thị trấn thực hiện được thanh toán trực tuyến, quản lý việc thu phí, lệ phí qua tài khoản đã đăng ký. Tăng cường kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính; kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các xã, thị trấn để có biện pháp khắc phục kịp thời các tồn tại, hạn chế trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính cũng như việc chấp hành báo cáo thực hiện nhiệm vụ CCHC, xử lý hồ sơ trên Hệ thống thông tin và giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Nghệ An. Đẩy mạnh đánh giá sự hài lòng của người dân qua 3 hình thức: Khi nộp hồ sơ trực tuyến, quét mã QR và qua Hệ thống đo lường sự hài lòng của người dân, đảm bảo đạt tỷ lệ 20% số lượng hồ sơ thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin và giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Nghệ An ở tất cả các lĩnh vực. Các phòng, ngành tập trung, rà soát xây dựng và công khai quy trình nội bộ trên cổng Thông tin điện tử huyện. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt yêu cầu các xã, thị trấn khai thác tối đa sử dụng hệ thống máy tính phục vụ dịch vụ công trực tuyến và số hóa hồ sơ đầu vào, ký số kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo bản cam kết của các đơn vị…

Theo Tạp chí in VHDNVN tháng 12/2023
(Đinh Thế Tài – Chánh Văn phòng HĐND, UBND huyện Nghi Lộc)

Chia sẻ
15:36:38 08-12-2023

VHDN: Năm 2022 DDCI Nghệ An đánh giá xếp hạng huyện Nghi Lộc là địa phương đứng thứ nhất về chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh Nghệ An (85,43 điểm). Đây là sự ghi nhận, đánh giá cao của VCCI Nghệ An, UBND tỉnh, cộng đồng doanh nghiệp và người dân đối với […]

Chia sẻ

Đối tác của chúng tôi