Sự kiện - chuyên đề:

Năng suất lao động năm 2021 tăng 4,71% do trình độ của người lao động được cải thiện

Năng suất lao động của toàn nền kinh tế theo giá hiện hành năm 2021 ước tính đạt 171,3 triệu đồng/lao động (tương đương 7.398 USD/lao động, tăng 538 USD so với năm 2020), theo Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội quý IV và năm 2021 của Tổng cục Thống kê.

ảnh minh họa

Trong quý IV/2021, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới đạt 31,4 nghìn doanh nghiệp với số lao động đăng ký là 205,1 nghìn lao động, tăng 24,7% về số lao động so với quý III/2021.

Tính chung năm 2021, cả nước có 116,8 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số lao động đăng ký gần 854 nghìn lao động, giảm 18,1% về số lao động so với năm trước.

Theo Tổng cục Thống kê, tốc độ tăng GDP bình quân hằng năm trong giai đoạn 2016 – 2020 xấp xỉ 6%, không đạt được mục tiêu Kế hoạch đề ra là tăng 6,5 – 7%/năm. Nền tảng kinh tế vĩ mô, khả năng chống chịu của nền kinh tế có thời điểm chưa thực sự vững chắc.

Bên cạnh đó, tăng trưởng kinh tế của nước ta vẫn chủ yếu dựa vào đóng góp của yếu tố vốn và lao động với mức đóng góp bình quân giai đoạn 2016 – 2020 là 54,28%, trong đó đóng góp của yếu tố vốn vào tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn này cao hơn đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP).

Mức đóng góp của vốn và TFP vào tăng trưởng các năm 2016 – 2020 lần lượt là: 50,86% và 44,87%; 47,91% và 46,09%; 46,18% và 44,76%; 46,35% và 47,71%; 104,21% và 44,43%.

Năng suất lao động của toàn nền kinh tế theo giá hiện hành năm 2021 ước tính đạt 171,3 triệu đồng/lao động (tương đương 7.398 USD/lao động, tăng 538 USD so với năm 2020).

Theo giá so sánh, năng suất lao động năm 2021 tăng 4,71% do trình độ của người lao động được cải thiện (tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ năm 2021 đạt 26,1%, cao hơn mức 25,3% của năm 2020).

Theo DS

09:33:09 02-01-GMT+0700

Năng suất lao động của toàn nền kinh tế theo giá hiện hành năm 2021 ước tính đạt 171,3 triệu đồng/lao động (tương đương 7.398 USD/lao động, tăng 538 USD so với năm 2020), theo Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội quý IV và năm 2021 của Tổng cục Thống kê. ảnh […]

Đối tác của chúng tôi