Sự kiện - chuyên đề:

Nga Sơn- Thanh Hóa: Thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng NTM nâng cao

VHDN:Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới, trong năm 2020, với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các cấp, đặc biệt là đóng góp tham gia tích cực của người dân, Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn huyện tiếp tục có bước chuyển biến tích cực và đạt được kết quả quan trọng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Nga Sơn đạt chuẩn NTM năm 2019.

Từ năm 2010 Nga Sơn bắt đầu triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia XDNTM. Sauhơn 10 năm thực hiện, diện mạo nông thôn Nga Sơn đã có sự thay đổi mạnh mẽ, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 46,3 triệu đồng (gấp 4,1 lần so với năm 2010); tỷ lệ hộ nghèo năm 2020 ước giảm xuống còn 1%; 100% số xã đạt chuẩn NTM, cảnh quan khang trang, hiện đại. Từ sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, 10 năm qua toàn huyện đã huy động được hơn 8.000 tỷ đồng cho XDNTM. Nhiều công trình về giao thông, thủy lợi, công sở, trường học, trạm y tế, trung tâm văn hóa – thể thao, các công trình phúc lợi đã hoàn thành và đưa vào sử dụng đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, phát triển kinh tế-xã hội và yêu cầu hoàn thiện tiêu chí NTM.

Huyện đã đầu tư nâng cấp và làm mới 9,4 km quốc lộ 10, xây dựng mới cầu Điền Hộ, nâng cấp 4,8 km đường và 9,9 km cống rãnh đường tỉnh, 34 km đường huyện, xây mới và nâng cấp 106,1 km đường xã, 416 km đường thôn xóm và nội đồng. Làm mới 13,7 km kè, 17 cống lớn qua đê, tu bổ 11,4 km đê tả sông Lèn, 40,9 km đê địa phương, xây dựng kiên cố 35,96 km kênh tưới tiêu liên xã, 177 km kênh mương nội đồng, đáp ứng nhu cầu tưới, tiêu chủ động cho 97,2% diện tích đất sản xuất nông nghiệp và đảm bảo phòng, chống thiên tai. Hệ thống điện được đầu tư đồng bộ đảm bảo cấp điện an toàn đạt các yêu cầu kỹ thuật. Công tác chỉ đạo phát triển sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp được quan tâm.

Cùng với đó, huyện đã hoàn thành xây dựng mới và nâng cấp 20 công sở, 23 trung tâm văn hóa-thể thao, sân vận động xã, xây mới 71 nhà văn hóa thôn, 23 trạm y tế, 413 phòng học kiên cố, tu sửa nâng cấp 140 phòng học các cấp. Xây dựng mới Trung tâm hội nghị, sân vận động, nhà thi đấu thể dục – thể thao, chợ huyện và 1 nhà máy nước sạch.

Với nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi và quyết tâm xây dựng huyện Nga Sơn với một diện mạo mới, khang trang, huyện đã có 100% số xã đạt chuẩn NTM, đạt 9 tiêu chí huyện NTM, ngày 14-7-2020 huyện đã được Thủ tướng chính phủ ký Quyết định số 1017/QĐ-TTg công nhận huyện Nga Sơn đạt chuẩn NTM năm 2019. Đến nay huyện có 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 151/153 thôn đạt chuẩn NTM, 2 thôn đang hoàn thiện thủ tục đề nghị công nhận đạt thôn NTM kiểu mẫu đầu năm 2021. Kết quả này đã tạo khí thế, động lực mới để huyện Nga Sơn tiếp tục phát triển trong tương lai.

Anh Minh

Chia sẻ
15:28:21 24-01-2021

VHDN:Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới, trong năm 2020, với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các cấp, đặc biệt là đóng góp tham gia tích cực của người dân, Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn huyện tiếp tục có bước chuyển […]

Chia sẻ

Đối tác của chúng tôi