Sự kiện - chuyên đề:

Ngân hàng nào giảm lãi suất sẽ được ưu tiên nới room tín dụng?

Ngân hàng Nhà nước ưu tiên hạn mức (room) tín dụng cho những ngân hàng thương mại có thanh khoản cao, đặc biệt những ngân hàng đang giảm lãi suất cho vay hỗ trợ doanh nghiệp…

Ngân hàng Nhà nước vừa chính thức quyết định nới room tín dụng từ 1,5-2% cho năm 2022, tức là tăng thêm hạn mức tín dụng cho các tổ chức tín dụng để có điều kiện tăng thêm nguồn lực và khả năng mở rộng tín dụng cho những doanh nghiệp, đối tượng, lĩnh vực cần thiết trong nền kinh tế.

Giảm lãi suất cho vay là một trong những chỉ tiêu được xem xét để Ngân hàng Nhà nước ưu tiên nới room tín dụng

“Việc phân bổ tín dụng có nhiều mong muốn và mục tiêu đặt ra và có thể được xem là một trong những chính sách khuyến khích các ngân hàng thương mại tập trung huy động vốn và giảm lãi suất, tạo điều kiện rất thuận lợi, tích cực kể cả về nguồn vốn, lãi suất cho doanh nghiệp, cho các dự án, chương trình cần thiết của nền kinh tế” – Phó thống đốc thường trực Đào Minh Tú nói.

Đến thời điểm hiện nay, tăng trưởng tín dụng đã đạt 12,2%. Như vậy room tín dụng theo phân bổ chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng 14% vẫn còn 1,8%, cộng gần 2% tăng thêm thì có khoảng 3,8% room tín dụng cho thời gian tới. Phó thống đốc thường trực khẳng định dư địa khá lớn cho các ngân hàng thương mại cung ứng vốn cho các doanh nghiệp, nền kinh tế.

Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước chỉ dành room tín dụng và ưu tiên thỏa đáng cho những ngân hàng thương mại có khả năng thanh khoản cao và đặc biệt là những ngân hàng đang giảm lãi suất hiện nay. Đây là một trong những chính sách để khuyến khích các ngân hàng giảm lãi suất cho vay.

“Việc quản lý dòng tiền, theo dõi hoạt động của các ngân hàng thương mại rất cần thiết. Đối tượng Ngân hàng Nhà nước muốn tập trung và cũng là chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng, trước hết vào lĩnh vực nông nghiệp – nông thôn, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp phục vụ cho xuất khẩu, công nghiệp phụ trợ, đặc biệt là phục vụ cho lĩnh vực có vai trò động lực cho tăng trưởng của nền kinh tế lúc này. Do vậy, Ngân hàng Nhà nước hướng dòng vốn vào lĩnh vực đó” – ông Đào Minh Tú nhấn mạnh.

Theo NLĐ

14:44:15 08-12-GMT+0700

Ngân hàng Nhà nước ưu tiên hạn mức (room) tín dụng cho những ngân hàng thương mại có thanh khoản cao, đặc biệt những ngân hàng đang giảm lãi suất cho vay hỗ trợ doanh nghiệp… Ngân hàng Nhà nước vừa chính thức quyết định nới room tín dụng từ 1,5-2% cho năm 2022, tức […]

Đối tác của chúng tôi