Sự kiện - chuyên đề:

Ngành BHXH tổ chức phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở

VHDN:BHXH Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch số 2998/KH-BHXH về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “CCVC, NLĐ ngành BHXH thi đua thực hiện văn hoá công sở” giai đoạn 2019-2025.

PV

15:00:38 10-09-UTC

Đối tác của chúng tôi