Sự kiện - chuyên đề:

Trụ sở mới của Tencent Holdings Ltd. được xây dựng tại Thâm Quyến, Trung Quốc

Trụ sở mới của Tencent Holdings Ltd. được xây dựng tại Thâm Quyến, Trung Quốc

Trụ sở mới của Tencent Holdings Ltd. được xây dựng tại Thâm Quyến, Trung Quốc

15:55:58 19-12-2017

Đối tác của chúng tôi