Sự kiện - chuyên đề:

Ngành nông, lâm, thủy sản trước cơ hội thâm nhập thị trường châu Âu

Ngày 30-6, tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Công Thương cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị “Hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu nông, lâm, thủy sản vào thị trường EU, thực thi hiệu quả hiệp định EVFTA”.

Theo đó, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Liên minh châu Âu (EVFTA) sẽ tạo điều kiện giúp nông, lâm, thủy sản của Việt Nam thâm nhập một thị trường lớn, với dân số hơn 500 triệu người và GDP đạt 15.000 tỷ USD.

Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá, EVFTA cũng đặt ra không ít thách thức về mặt kỹ thuật lẫn năng lực tổ chức tận dụng ưu đãi. Các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn các ưu đãi và lợi thế của từng dòng hàng nông, lâm, thủy sản; định hướng các doanh nghiệp, địa phương kịp thời nắm bắt, điều chỉnh sản xuất, kinh doanh, đáp ứng theo yêu cầu của thị trường…

Theo HNMO

10:11:22 01-07-GMT+0700

Ngày 30-6, tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Công Thương cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị “Hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu nông, lâm, thủy sản vào thị trường EU, thực thi hiệu quả hiệp định EVFTA”. Theo đó, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam […]

Đối tác của chúng tôi