Sự kiện - chuyên đề:

Ngành Thuế Hải Phòng biến thách thức thành động lực

VHDN: Năm 2021, ngành thuế Hải Phòng triển khai thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện gặp rất nhiều khó khăn. Toàn ngành vừa phải triển khai thực hiện dự toán thu ngân sách với tỷ lệ tăng cao 33,1%, vừa phòng chống dịch Covid-19… Song, được sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, quan tâm động viên kịp thời của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân thành phố, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng với sự nỗ lực, quyết tâm cao của toàn ngành, nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2021 đã vượt xa kỳ vọng.

Trụ sở Cục Thuế thành phố Hải Phòng.

Số thu nội địa đạt 36.642 tỷ đồng, vượt 39,4% dự toán Trung ương giao; 4,7% so dự toán Hội đồng Nhân dân thành phố giao, tăng 12% so thực hiện 2020.  Các nhiệm vụ công tác thuế đều hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu nhiệm vụ giao; kỷ cương, kỷ luật công vụ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết nội bộ, công tác đào tạo, bồi dưỡng, chăm lo đời sống cán bộ công chức tiếp tục được quan tâm, chú trọng… qua đó đã tạo động lực, nền tảng để đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động yên tâm làm việc, góp phần không nhỏ vào kết quả chung toàn ngành trong năm 2021.

Tuy đã đạt được thành tích xuất sắc nhưng Cục Thuế thành phố vẫn nghiêm túc tự nhìn nhận, đánh giá những hạn chế trong công tác quản lý thuế gồm 5 vấn đề: thứ nhất là vẫn còn tình trạng thất thu thuế tại một số lĩnh vực như đất đai, tài nguyên, khu vực hộ kinh doanh, thương mại, nhà hàng, vận tải…; thứ hai là việc phân tích, dự báo có thời điểm chưa sát do tình hình dịch bệnh Covid-19 làm ảnh hưởng đến công tác điều hành; thứ ba là công tác quản lý đối tượng từ doanh nghiệp đến hộ kinh doanh còn chưa chặt chẽ, đặc biệt là trong công tác triển khai hóa đơn điện tử; thứ tư thất thu thuế từ những cá nhân, doanh nghiệp lợi dụng cơ chế thông thoáng của nhà nước thành lập doanh nghiệp với mục đích mua bán hóa đơn; thứ năm việc trao đổi, phối hợp giữa ngành thuế với các cơ quan liên quan có hiệu quả chưa cao, đặc biệt trong lĩnh vực khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn thành phố. Những hạn chế  kể trên đến từ cả khách quan và chủ quan nhưng việc tự nhìn nhận và tự đánh giá thể hiện tinh thần quyết liệt, cầu thị của ngành thuế thành phố.

Kế hoạch, mục tiêu ngành thuế thành phố năm 2022 đã được đề ra một cách tỉ mỉ, bài bản gồm 05 nhiệm vụ trọng tâm đi kèm với 15 giải pháp chủ yếu được thể hiện chi tiết trong Báo cáo tóm tắt tổng kết công tác thuế năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Trong đó phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán Trung ương giao là: 26.728 tỷ; dự toán Hội đồng nhân dân thành phố giao: 41.000 tỷ, trừ tiền sử dụng đất là: 31.000 tỷ, đẩy mạnh công tác quản lý nợ đọng thuế; hoàn thành chỉ tiêu thu nợ, duy trì tỷ lệ số tiền nợ thuế đạt tỷ lệ dưới 5% tổng thu ngân sách, tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, kỷ luật, kỷ cương công vụ, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch kiểm tra nội bộ theo chỉ tiêu giao năm 2022.

Những thành tựu đã đạt được của ngành thuế thành phố là minh chứng cho cả một quá trình triển khai thực hiện chính sách quản lý điều hành thuế nhất quán, quyết liệt dựa trên một kế hoạch tỉ mỉ về nhiệm vụ, bài bản về giải pháp.

Tin tưởng rằng ngành thuế thành phố sẽ đạt được những mục tiêu thành công hơn nữa, là lá cờ đầu trong ngành thuế và trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.

Tuyết Trần

 

09:24:03 10-05-GMT+0700

VHDN: Năm 2021, ngành thuế Hải Phòng triển khai thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện gặp rất nhiều khó khăn. Toàn ngành vừa phải triển khai thực hiện dự toán thu ngân sách với tỷ lệ tăng cao 33,1%, vừa phòng chống dịch Covid-19… Song, được sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, quan […]

Đối tác của chúng tôi