Sự kiện - chuyên đề:

Ngành Tuyên giáo Thành phố Hồ Chí Minh tiếp bước truyền thống

Ngày 30/7, Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 – 1/8/2020) và 70 năm Ngày thành lập Ban Tuyên huấn Thành ủy Sài Gòn – Chợ Lớn (11/1949 – 11/2019) với chủ đề “90 năm: Sắt son niềm tin – Tự hào tiến bước”.

Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi họp mặt.

Ôn lại truyền thống vẻ vang của chặng đường 90 năm của ngành Tuyên giáo, dấu ấn 70 năm ra đời và phát triển của Ban Tuyên huấn Thành ủy Sài Gòn – Chợ Lớn, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Phan Nguyễn Như Khuê nhấn mạnh: Qua nhiều giai đoạn cách mạng khác nhau, tên gọi của Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh có khác nhau; song, mục tiêu và nhiệm vụ cách mạng, sự đóng góp và hy sinh to lớn của cán bộ, chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng là không thay đổi; họ ngày càng bản lĩnh, dày dạn. Sự son sắt niềm tin vào Đảng, vào sức mạnh to lớn của nhân dân làm cho sức mạnh ấy lớn dần hơn qua năm tháng là nhiệm vụ bất biến của ngành Tuyên giáo, của cán bộ tuyên giáo thành phố.

Ghi nhận và đánh giá cao ngành Tuyên giáo thành phố đã chủ động, tích cực tham mưu cấp ủy cải tiến và thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang khẳng định: Các mặt hoạt động tuyên giáo đều có chuyển biến tích cực, tác động tốt về định hướng tư tưởng chính trị và xây dựng đạo đức lối sống, góp phần tạo sự nhất trí nội bộ và đồng thuận xã hội. Công tác tuyên truyền thông tin thời sự, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, chuyên môn nghiệp vụ được tăng cường, đã giúp cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Trần Lưu Quang cho rằng tình hình thế giới và trong nước có những biến động phức tạp đan xen nhau, đòi hỏi người làm công tác tuyên giáo phải luôn nỗ lực, chủ động, có nhiều phương thức sáng tạo, khả năng dự báo… để hoạt động tuyên giáo góp phần ổn định chính trị, tạo tiền đề cho thành phố phát triển nhanh và bền vững.

Đồng chí Trần Lưu Quang yêu cầu, trong thời gian tới ngành Tuyên giáo cần tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu lĩnh vực công tác tuyên giáo, bảo đảm tính kịp thời, nhạy bén, chú trọng đúng mức nghiên cứu, đề xuất những vấn đề có tính chiến lược trong sự phát triển của thành phố. Đồng thời, ngành cần tiếp tục phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, bám sát cơ sở xây dựng điển hình tiên tiến trong công tác tuyên giáo làm hạt nhân tạo sự lan tỏa sâu rộng trong tổ chức đảng, trong nhân dân.

Chú thích ảnh
Văn nghệ chào mừng buổi lễ. 

Cùng với đó, đồng chí Trần Lưu Quang cũng lưu ý ngành Tuyên giáo cần chủ động, kiên quyết phản bác có cơ sở khoa học, có sức thuyết phục đối với những quan điểm sai trái, những luận điệu phản động. Ngành cần quan tâm đến việc định hướng sử dụng mạng xã hội tích cực, có ý nghĩa, đặc biệt là trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp có bản lĩnh, tâm huyết với nghề, có tri thức và phương pháp khoa học, làm việc có hiệu quả và đạt chất lượng cao.

Đồng chí Trần Lưu Quang yêu cầu ngành Tuyên giáo tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Trong đó, ngành Tuyên giáo cần chú trọng giới thiệu các thành tựu nổi bật trong nhiệm kỳ vừa qua, các định hướng lớn trong nhiệm kỳ tới; đấu tranh phản bác các ý kiến xuyên tạc, sai trái liên quan đến đại hội đảng bộ các cấp… Công tác tuyên giáo phải giới thiệu, lan tỏa tinh thần chung của các đại hội là để phục vụ nhân dân, chăm lo cho nhân dân, vì hạnh phúc của nhân dân.

Nhân dịp này, 37 cán bộ tuyên giáo của Thành phố Hồ Chí Minh được trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo của Đảng”.

Theo báo tintuc

16:11:36 30-07-UTC

Ngày 30/7, Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 – 1/8/2020) và 70 năm Ngày thành lập Ban Tuyên huấn Thành ủy Sài Gòn – Chợ Lớn (11/1949 – 11/2019) với chủ đề “90 […]

Đối tác của chúng tôi