Sự kiện - chuyên đề:

Ngày 21/12, tiếp tục Phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiếp tục họp Đợt 2 trong hai ngày 21-22/12/2021.

Quang cảnh khai mạc Phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ngày 8/12/2021. Ảnh tư liệu: Doãn Tấn/TTXVN

Trong Đợt 2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét việc sửa đổi Nghị quyết 524/2012/UBTVQH13 ngày 20/9/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động của Quốc hội; báo cáo công tác dân nguyện tháng 11 của Quốc hội; xem xét, thông qua Chương trình công tác năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ; dự thảo Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội.

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ đánh giá kết quả thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế năm 2021; xem xét, thông qua chương trình hoạt động đối ngoại năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cho ý kiến (chỉ đạo, điều hòa) về chương trình đối ngoại, hợp tác quốc tế của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, các nhóm nghị sĩ hữu nghị, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Kiểm toán nhà nước và Văn phòng Quốc hội.

Theo TTXVN

20:08:16 20-12-GMT+0700

Phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiếp tục họp Đợt 2 trong hai ngày 21-22/12/2021. Quang cảnh khai mạc Phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ngày 8/12/2021. Ảnh tư liệu: Doãn Tấn/TTXVN Trong Đợt 2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét […]

Đối tác của chúng tôi