Sự kiện - chuyên đề:

Ngày 26/5, Quốc hội tiếp tục thảo luận các dự án Luật quan trọng

Theo chương trình Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, ngày 26/5 Quốc hội làm việc tại Hội trường và thảo luận ở tổ về các dự án Luật.

Chiều 25/5, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý và thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi). Ảnh: TTXVN

Trong phiên họp buổi sáng, Quốc hội sẽ nghe Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật Thanh tra (sửa đổi). Tiếp đó, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Thanh tra (sửa đổi).

Tiếp đó, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Cảnh sát cơ động. Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Cảnh sát cơ động.

Sau đó, cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Trong phiên họp buổi chiều, các đại biểu tiếp tục thảo luận ở tổ về: Dự án Luật Thanh tra (sửa đổi) và dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

Trước đó, trong phiên họp chiều 25/5, Quốc hội làm việc tại Hội trường nghe Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi). Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

Tiếp đó, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi). Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi).

Sau đó, cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Theo TTXVN

09:37:38 26-05-GMT+0700

Theo chương trình Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, ngày 26/5 Quốc hội làm việc tại Hội trường và thảo luận ở tổ về các dự án Luật. Chiều 25/5, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý và thảo luận về […]

Đối tác của chúng tôi