Sự kiện - chuyên đề:

H1

09:00:00 19-03-GMT+0700

Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo tỉnh đã trực tiếp đến khảo sát thực tế xã Chiêu Lưu; thăm hỏi, động viên các gia đình là hộ nghèo đặc biệt khó khăn, các hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà ở.

Đối tác của chúng tôi