Sự kiện - chuyên đề:

Nghệ An: Chiến lược phát triển du lịch đến năm 2030, tầm nhìn 2035

VHDN: Trao đổi với phóng viên Tạp chí Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam, ông Nguyễn Mạnh Cường – Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Nghệ An chia sẻ: “Du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, có tính liên ngành, liên vùng, bởi vậy, tỉnh Nghệ An triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó chú trọng phát huy truyền thống, văn hóa mang đậm bản sắc xứ Nghệ trở thành động lực, nguồn lực nội sinh cho phát triển du lịch”.

 

Và để đạt mục tiêu phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, tỉnh sẽ đẩy mạnh công tác quy hoạch du lịch, phát triển sản phẩm du lịch phù hợp với quy hoạch vùng; đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác quảng bá, xúc tiến du lịch, mở rộng thị trường khách du lịch; phát triển kinh tế xanh, các đô thị trung tâm; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng du lịch, hạ tầng số trong phát triển du lịch… góp phần xây dựng hình ảnh, môi trường du lịch Nghệ An thật sự an toàn, văn minh và chất lượng, là điểm đến “An toàn – Thân thiện – Hấp dẫn”.

Hội nghị đánh giá 3 năm thực hiện Nghị quyết số 07/2020-NQ-HĐND ngày 22/7/2020 của HĐND tỉnh Nghệ An, giải pháp phát triển du lịch miền Tây Nghệ An theo Chỉ thị 08/CT-TTG ngày 23/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững trong thời gian tới. Ảnh: Sở Du lịch Nghệ An.

Bên cạnh tiềm năng, lợi thế về tài nguyên du lịch, Nghệ An còn được biết đến là vùng đất địa linh nhân kiệt, có bề dày về văn hóa, lịch sử, được xem là cầu nối văn hóa giữa 2 miền Nam – Bắc. Trong chiến lược phát triển kinh tế – xã hội, để phát huy được các tiềm năng, lợi thế sẵn có, du lịch được tỉnh xác định là ngành kinh tế có nhiều thế mạnh và ưu tiên tập trung đầu tư, hướng tới trở thành “Trung tâm du lịch vùng Bắc Trung Bộ”; đồng thời xác định du lịch không chỉ là ngành kinh tế quan trọng mà còn là cầu nối thúc đẩy hợp tác phát triển, giao lưu văn hóa, hội nhập quốc tế. Việc đầu tư phát triển du lịch đã được tỉnh Nghệ An chỉ đạo các địa phương và các ngành triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả.

Và để đưa du lịch cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, mới đây, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 1439/QĐ-UBND phê duyệt Chiến lược Phát triển du lịch Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035. Theo quyết định này, đến năm 2030, Nghệ An trở thành một trong những trung tâm du lịch của vùng Bắc Trung Bộ và là điểm đến hấp dẫn của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á với các sản phẩm du lịch đặc sắc mang đậm dấu ấn văn hóa Nghệ An. Du lịch cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển các ngành và lĩnh vực khác. Đóng góp vào GRDP của tỉnh từ 9-10%. Đến năm 2035, Nghệ An trở thành một điểm đến của du lịch châu Á và thế giới, một điểm sáng, đi đầu về phát triển kinh tế di sản và du lịch của Việt Nam, phát triển mạnh các dịch vụ giá trị gia tăng cao để nâng tỷ trọng ngành dịch vụ trong cơ cấu kinh tế. Đóng góp vào GRDP của tỉnh từ 10-12%.

Đối với các chỉ tiêu phát triển du lịch Nghệ An, phấn đấu tổng khách du lịch khoảng 12,0-13,0 triệu lượt vào năm 2030, đạt khoảng 18,0 -20,0 triệu lượt vào năm 2035. Trong đó, khách quốc tế khoảng 0,8-1,0 triệu lượt vào năm 2030, 1,0-1,2 triệu lượt vào năm 2035; khách nội địa khoảng 11,2-12,0 triệu lượt vào năm 2030, khoảng 17,0- 18,8 triệu lượt vào năm 2035. Doanh thu từ các dịch vụ du lịch khoảng 25-30 nghìn tỷ đồng vào năm 2030, đạt khoảng 40-45 nghìn tỷ đồng vào năm 2035. Tổng số lao động trong ngành du lịch từ 20-22 nghìn người vào năm 2030, 22-25 nghìn người vào năm 2035.

Tại Quyết định này, UBND tỉnh cũng quy định cụ thể các định hướng về phát triển sản phẩm và thị trường; phát triển không gian du lịch; bảo tồn và phát triển các nguồn tài nguyên du lịch; phát triển không gian theo phân vùng tài nguyên du lịch; phát triển hệ thống kết nối du lịch, tuor du lịch; phát triển hạ tầng du lịch; các nhóm giải pháp phát triển du lịch. Đồng thời, đưa ra lộ trình thực thi chiến lược phát triển du lịch Nghệ An đến năm 2030 tầm nhìn 2035 với 2 giai đoạn: Giai đoạn I từ năm 2023-2030 và giai đoạn II từ năm 2031-2035. Tỉnh xác định duy trì tăng trưởng ổn định thị trường khách du lịch nội địa là yếu tố then chốt, đồng thời chú trọng đẩy mạnh thu hút khách du lịch quốc tế. Phấn đấu đến năm 2030, du lịch cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và Nghệ An là một trong những trung tâm du lịch của khu vực Bắc Trung bộ, là điểm đến hấp dẫn của cả nước.

Để đạt được mục tiêu trên, UBND tỉnh đề ra các nhiệm vụ trọng tâm về thay đổi tư duy, liên kết với các vùng, khu vực trong tỉnh, quốc gia và quốc tế, nâng cao năng lực sáng tạo, chuyển hóa thành động lực phát triển để Nghệ An phải là địa phương thuộc nhóm đi đầu trong cả nước về phát triển du lịch gắn với kinh tế di sản và công nghiệp văn hóa một cách chuyên nghiệp.

Đảo Chè Thanh Chương nằm trong chuỗi các điểm đến của huyện, tạo nên cảnh đẹp sơn thủy hữu tình như Hạ Long thu nhỏ vừa kết hợp giữa tham quan và trải nghiệm.

Riêng năm 2024, UBND tỉnh đã ban hành riêng Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 16/1 về việc phát triển du lịch nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với Chương trình hành động số 55-CTr/ TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2017-2030; Chương trình hành động số 68-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045; Chiến lược phát triển du lịch Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn 2035. Đồng thời, xác định các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm phát triển hoạt động kinh doanh du lịch; cơ cấu lại thị trường khách du lịch theo hướng bền vững, hiệu quả, trọng tâm là tăng trưởng ổn định thị trường khách du lịch nội địa, từng bước khôi phục thị trường khách du lịch quốc tế. Tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vì mục tiêu xây dựng Nghệ An trở thành một trong những trung tâm du lịch của vùng Bắc Trung Bộ, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Tỉnh phấn đấu đón tổng lượt khách du lịch có lưu trú đạt 5.500.000 lượt (bằng 104% so với năm 2023), trong đó có 120.000 lượt khách quốc tế (bằng 155% so với năm 2023). Doanh thu dịch vụ du lịch đạt 9.000 tỷ đồng (bằng 115% so với năm 2023). Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ Bộ Quy tắc ứng xử văn minh trong du lịch nhằm hướng tới xây dựng môi trường du lịch Nghệ An thật sự an toàn, văn minh, thân thiện và chất lượng. Phối hợp triển khai đề án “Ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0 để phát triển du lịch thông minh, thúc đẩy phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn”… phát triển các sản phẩm du lịch, tour du lịch đặc sắc, hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu trải nghiệm của khách du lịch.

Theo Tạp chí in VHDNVN tháng 4/2024

(Trần Lâm Oanh)

16:42:27 06-04-2024

VHDN: Trao đổi với phóng viên Tạp chí Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam, ông Nguyễn Mạnh Cường – Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Nghệ An chia sẻ: “Du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, có tính liên ngành, liên vùng, bởi vậy, tỉnh Nghệ An triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, […]

Đối tác của chúng tôi