Sự kiện - chuyên đề:

NGHỆ AN: Đưa trung tâm phục vụ hành chính công vào vận hành phục vụ người dân và doanh nghiệp

VHDN: Tháng 9/2020, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An chính thức đưa vào hoạt động. Đây là đơn vị hành chính đặc thù trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh; chịu sự chỉ đạo điều hành trực tiếp của Chủ tịch UBND tỉnh và quản lý về tổ chức, biên chế và hành chính của Văn phòng UBND tỉnh.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An đặt tại Số 16 – đường Trường Thi – TP. Vinh (đối diện khu vực Quảng trường Hồ Chí Minh) – Ảnh: Xuân Thống

Trước đó, ngày 5/8/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý đã ký Quyết định số 2996/QĐ-UBND quyết định thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An.

Về chức năng: Trung tâm là đầu mối tập trung để các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và một số cơ quan Trung ương tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh bố trí cán bộ, công chức, viên chức đến thực hiện việc tiếp nhận, hướng dẫn, giải quyết hoặc phối hợp giải quyết hồ sơ và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức. Hướng dẫn, giám sát, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức theo quy định; tham gia đề xuất các giải pháp nhằm cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa nền hành chính, trong đó tập trung đơn giản hóa thủ tục hành chính và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tin học hóa các giao dịch hành chính trong giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp các dịch vụ công trực tuyến tại trung tâm.

Về cơ cấu tổ chức: Trung tâm có 1 giám đốc do 1 lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh kiêm nhiệm và không quá 2 phó giám đốc, trong đó 1 phó giám đốc hoạt động chuyên trách và 1 phó giám đốc là lãnh đạo phòng kiểm soát thủ tục hành chính kiêm nhiệm; bộ phận chuyên môn nghiệp vụ gồm: bộ phận tiếp nhận hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính, bộ phận hành chính tổng hợp, bộ phận hỗ trợ – giám sát – công nghệ thông tin.

Ngày 18/8, UBND tỉnh Nghệ An cũng đã ban hành Quyết định 2773/QĐ-UBND phê duyệt danh sách cán bộ, công chức, viên chức được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An. Theo đó, phân công 34 nhân sự chính thức từ các sở, ban, ngành và 38 nhân sự dự phòng thuộc các cơ quan, đơn vị đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công theo quy định.

Xuân Thống

09:10:24 07-09-GMT+0700

VHDN: Tháng 9/2020, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An chính thức đưa vào hoạt động. Đây là đơn vị hành chính đặc thù trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh; chịu sự chỉ đạo điều hành trực tiếp của Chủ tịch UBND tỉnh và quản lý về tổ chức, biên chế và […]

Đối tác của chúng tôi