Sự kiện - chuyên đề:

Nghệ An: Tổ chức Lễ phát động “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân” năm 2023

VHDN: Sáng nay (19/3), tại Quảng trường Hồ Chí Minh (thành phố Vinh) đã diễn ra Lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Khai mạc Giải Việt dã tỉnh Nghệ An năm 2023. Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh Nghệ An năm 2023 có quy mô lớn nhất từ trước tới nay đã diễn ra với khoảng hơn 7000 người tham gia. Với 3 nội dung chính: Chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, khối đi bộ của học sinh và chạy việt dã.

Các đại biểu bấm nút khởi động Lễ phát động ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, ngày hội đi bộ và Giải Việt dã tỉnh Nghệ An năm 2023.

“Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân” là sự kiện thể thao quần chúng được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức vào dịp tháng 3 hàng năm gắn với chào mừng Ngày Thể thao Việt Nam 27/3 với quy mô toàn tỉnh nhằm động viên, khích lệ nhân dân tham gia luyện tập thể dục, thể thao hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và xây dựng “Ngày chạy Olympic” trở thành một hoạt động truyền thống hàng năm. Đồng thời, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của tập luyện thể dục, thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống của nhân dân, chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, đồng thời, phát động phong trào đi bộ cho học sinh, tăng cường giáo dục thể chất trong trường học, tạo thói quen thường xuyên tập luyện thể dục, thể thao nâng cao thể chất cho mọi người nói chung và học sinh trong trường học nói riêng.

Các bạn nhỏ của các trường tiểu học sôi nổi hưởng ứng phong trào

Nhiều độ tuổi khác nhau cùng tham gia hưởng ứng

Chương trình thành công sẽ lan tỏa phong trào tập luyện thể dục, thể thao trong quần chúng nhân dân; tạo khí thế mới, động lực mới, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân; tăng cường giáo dục thể chất cho học sinh…

“Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân” nhằm động viên, khích lệ nhân dân tham gia luyện tập thể dục, thể thao hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và xây dựng “Ngày chạy Olympic” trở thành một hoạt động truyền thống hàng năm.

                                                                  Bảo Trâm

08:25:42 20-03-2023

VHDN: Sáng nay (19/3), tại Quảng trường Hồ Chí Minh (thành phố Vinh) đã diễn ra Lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Khai mạc Giải Việt dã tỉnh Nghệ An năm 2023. Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh Nghệ An năm 2023 có quy mô lớn […]

Đối tác của chúng tôi