Sự kiện - chuyên đề:

Nghệ An: Tôn vinh 91 nhà giáo tiêu biểu giai đoạn 1982-2022

VHDN:Những thành tích trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Nghệ An có sự đóng góp to lớn, không thể thiếu của đội ngũ nhà giáo trong việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho địa phương.

Sở GD&ĐT Nghệ An nhận Cờ Thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo vì đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” năm học 2021 – 2022.

Trong 40 năm qua, sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Nghệ An có những bước phát triển toàn diện. Chất lượng giáo dục được nâng lên ở tất cả các cấp học; chất lượng giáo dục mũi nhọn luôn xếp tốp đầu cả nước về học sinh giỏi Quốc gia và quốc tế. Quy mô giáo dục tiếp tục được mở rộng và phát triển, từng bước nâng cao hệ thống trường lớp, cơ sở vật chất, thiết bị, các điều kiện phục vụ công tác quản lý, dạy học, nghiên cứu khoa học, dạy nghề. Công tác xã hội hóa giáo dục được đẩy mạnh, sự quan tâm, huy động các nguồn lực xã hội, của các tổ chức, cá nhân đầu tư cho sự phát triển giáo dục và đào tạo của tỉnh nhà ngày càng cao. Những thành tích đó có sự đóng góp to lớn, không thể thiếu của đội ngũ nhà giáo trong việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho địa phương.

Việc tôn vinh, trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 91 nhà giáo tiêu biểu thể hiện sự quan tâm, tri ân của tỉnh Nghệ An đối với cống hiến to lớn của các thầy cô trong sự nghiệp trồng người.

Dịp này, ngành Giáo dục và Đào tạo Nghệ An được tặng Cờ Thi đua của Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2021 và trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” năm học 2021 – 2022.

Cùng với đó, UBND tỉnh Nghệ An cũng tặng Bằng khen cho 91 nhà giáo vì đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 1982 – 2022.

Huyền Trang

08:40:00 07-12-GMT+0700

VHDN:Những thành tích trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Nghệ An có sự đóng góp to lớn, không thể thiếu của đội ngũ nhà giáo trong việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho địa phương. Trong 40 năm qua, sự nghiệp giáo dục và đào […]

Đối tác của chúng tôi