Sự kiện - chuyên đề:

Nghệ An phải có khát vọng vươn lên mạnh hơn nữa, chỉ đạo quyết liệt hơn nữa

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị: Nghệ An phải có khát vọng vươn lên mạnh hơn nữa, chỉ đạo quyết liệt hơn nữa. Phát huy truyền thống, khắc phục khó khăn, vướng mắc, trở ngại, yếu kém của mình và phải là tỉnh đi đầu, ở “tốp đầu” của cả nước.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh báo cáo tại buổi làm việc

Chiều 21/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bộ Chính trị đã họp, cho ý kiến sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

Báo cáo tại buổi làm việc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh cho biết: Ngày 30/7/2013, Bộ Chính trị (khóa XI) ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020. Đây là sự quan tâm đặc biệt của Bộ Chính trị, nhằm tạo điều kiện cho quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh có cơ hội, động lực phát triển tương xứng với tiềm năng.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 26, kinh tế tỉnh phát triển nhanh, bền vững gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2018 là 115,67 nghìn tỷ, đứng thứ 10/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; bình quân giai đoạn 2014 – 2018 tăng 8,0%/năm. Thu ngân sách tăng đều hàng năm, năm 2018 đạt 14.052 tỷ đồng, tăng 1,57 lần so với năm 2013.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng được cải thiện rõ nét. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2017 của Nghệ An dẫn đầu các tỉnh Bắc Trung Bộ, xếp thứ 21 cả nước và tăng 25 bậc so với năm 2013. Giai đoạn 2014 – 2018 đã thu hút được 690 dự án với tổng số vốn đăng ký 142.987 tỷ đồng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận buổi làm việc

Các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, thông tin và truyền thông, thương mại, du lịch từng bước được định hình là trung tâm của vùng. Chương trình nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích cực. Tính đến hết năm 2018, toàn tỉnh có 218 xã (đạt 50,58%) được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Công tác quy hoạch được triển khai chủ động và tích cực. Tỉnh thực hiện tốt việc huy động các nguồn lực phát triển giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ, y tế, văn hóa, thể thao, bảo đảm an sinh xã hội. Quốc phòng an ninh được củng cố, tăng cường, không để xảy ra điểm nóng, phức tạp, kéo dài. Hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế của tỉnh phát triển toàn diện cả chiều rộng và chiều sâu.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng, đạt nhiều kết quả tích cực. Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị được sắp xếp, kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) được các cấp ủy đảng thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, bước đầu tạo được hiệu ứng tích cực trong xã hội…

Tuy nhiên, các chỉ tiêu về tốc độ tăng trưởng kinh tế, GRDP bình quân đầu người và thu ngân sách của tỉnh khó đạt mục tiêu đề ra. Kết cấu hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, nhất là tại khu vực miền Tây. Chất lượng xây dựng, quản lý và thực hiện quy hoạch chưa theo kịp yêu cầu phát triển. Một số vấn đề xã hội xử lý, giải quyết còn chậm. Tình hình an ninh trật tự có nơi, có lĩnh vực còn tiềm ẩn phức tạp. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có mặt còn hạn chế. Công tác quản lý, điều hành của chính quyền có nơi còn kém hiệu lực, hiệu quả…

Tỉnh Nghệ An đề ra mục tiêu, giải pháp trọng tâm tiếp tục thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị là: Tiếp tục xây dựng Đảng bộ thực sự vững mạnh. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Không ngừng đổi mới, năng động, sáng tạo, giữ vững ổn định chính trị; nâng cao chất lượng tăng trưởng. Giữ vững khối đại đoàn kết, thống nhất, phát huy nội lực, thu hút và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực. Phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ phát triển Nghệ An đến năm 2020 theo Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, đưa Nghệ An phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng đóng vai trò là trung tâm động lực hội nhập và phát triển của vùng Bắc  Trung Bộ.

Để thực hiện thành công Nghị quyết 26, tỉnh Nghệ An đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương xem xét, ban hành kết luận về tiếp tục, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giám sát thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị; tiếp tục chỉ đạo các ban, bộ, ngành Trung ương triển khai các nội dung đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ kết luận đối với tỉnh Nghệ An. Xây dựng miền Tây Nghệ An vững mạnh toàn diện là nhiệm vụ quan trọng đối với sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh lâu dài của tỉnh Nghệ An, khu vực Bắc Trung Bộ và của cả nước, vì vậy đề nghị Trung ương quan tâm, bố trí thêm 30% số vốn đầu tư của Chương trình phát triển kinh tế – xã hội Vùng theo đúng Quyết định 2355/QĐ/TTg ngày  4/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt…

Bộ Chính trị chụp ảnh lưu niệm với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An.

Tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh giá: Trong thời gian vừa qua, nhất là 5 năm gần đây, Nghệ An đã có nhiều nỗ lực vươn lên, thể hiện quyết tâm rõ với tinh thần không cam chịu và đã đạt được những thành tựu quan trọng trên các mặt. Đặc biệt là kinh tế tăng trưởng khá nhanh so với cả nước, văn hóa – xã hội được quan tâm, quốc phòng an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng đạt nhiều kết quả tích cực. Hệ thống chính trị cơ sở nhất là vùng đặc thù được quan tâm củng cố, nâng cao chất lượng. Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị được sắp xếp, kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Tuy nhiên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng chỉ rõ một số chỉ tiêu đã nêu trong Nghị quyết 26 chưa đạt được. “Điều này cũng có thể là chỉ tiêu quá cao, không khả thi, cũng có khi là chúng ta chưa quyết tâm đúng mức, hay có khó khăn khách quan về cơ chế chính sách, nhất là bình quân thu nhập đầu người 38 triệu/năm là thấp so với cả nước. Trong lãnh đạo, chỉ đạo có ít đột phá, quyết tâm chưa mạnh, nhất là về cơ cấu, thể chế, phát triển hạ tầng, nguồn nhân lực. Chưa phát huy hết lợi thế của mình, cái mạnh của Nghệ An là đất đai, con người, chưa có dự án lớn” – Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Nghệ An là vùng đất rộng lớn, địa linh nhân kiệt, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, có truyền thống lịch sử văn hóa cách mạng, địa bàn có nhiều lợi thế phát triển cả về tài nguyên đất đai, rừng, biển. Con người Nghệ An rất cần cù chịu khó, thông minh và ý chí vươn lên mạnh mẽ…

Do đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị Nghệ An phải có khát vọng vươn lên mạnh hơn nữa, chỉ đạo quyết liệt hơn nữa. Phát huy truyền thống thời gian qua, khắc phục khó khăn, vướng mắc, trở ngại, yếu kém của mình và phải là tỉnh đi đầu, ở “tốp đầu” của cả nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, Nghệ An muốn đạt được như thế phải có cách làm. Cần quy hoạch tổng thể, quy hoạch dài hạn, quy hoạch 10 năm, kế hoạch 5 năm. Trên tổng thể chọn mũi đột phá, bước đột phá, không lựa chọn quá nhiều mũi nhọn và phải dựa trên nền quy hoạch dài hạn.

Cho ý kiến về các kiến nghị của Nghệ An đối với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị tỉnh cần có sự lựa chọn, vấn đề quan trọng là nguồn lực. “Nên chọn cái gì làm trước, cái gì làm sau. Năm nay làm gì, năm sau làm gì. Tùy khả năng của ta để hiện thực vì đề ra không làm được thì tâm trạng bi quan chán nản, mang tiếng không đạt yêu cầu. Tinh thần chung Bộ Chính trị ủng hộ tỉnh, chỉ có điều cân đối nguồn lực thì khả năng tốt hơn” – Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói./.

Theo CPV

22:33:12 21-03-UTC

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị: Nghệ An phải có khát vọng vươn lên mạnh hơn nữa, chỉ đạo quyết liệt hơn nữa. Phát huy truyền thống, khắc phục khó khăn, vướng mắc, trở ngại, yếu kém của mình và phải là tỉnh đi đầu, ở “tốp đầu” của cả […]

Đối tác của chúng tôi