Sự kiện - chuyên đề:

Nghi Lộc: Huyện chuẩn nông thôn mới

VHDN:Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định công nhận huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2020.

Nghi Lộc là một huyện đồng bằng ven biển của tỉnh Nghệ An có truyền thống lịch sử, văn hóa lâu đời. Trải qua hơn 550 năm hình thành, xây dựng và phát triển, Nghi Lộc giờ đây đã trở thành vùng kinh tế năng động của tỉnh với nhiều khu công nghiệp, dịch vụ, dự án kinh tế lớn của tỉnh Nghệ An.

Mô hình trồng nho mang lại hiệu quả cao trên địa bàn huyện.

Trong nhiều năm qua, huyện Nghi Lộc luôn duy trì tốc độ tăng trưởng từ 12 – 13%. Tỷ trọng công nghiệp dịch vụ từ 69% năm 2010 lên mức 82% năm 2018; nông nghiệp từ 31% xuống còn 18%; nhu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 47 triệu đồng, tăng gần 4 lần so với năm 2010; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,8%, giảm hơn 12% so với năm 2010. Đặc biệt, đã huy động Nhân dân đóng góp gần 1.500 tỷ đồng để đầu tư hạ tầng NTM. Đây là nền tảng để huyện Nghi Lộc tiếp tục triển khai hiện thực hóa các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội nhanh và bền vững hơn trong thời gian tới. Trong đó, xây dựng NTM được xác định là một chủ trương lớn có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc, là đòi hỏi khách quan và cần thiết, phù hợp với định hướng đề ra của Đại hội Đảng bộ huyện Nghi Lộc nhiệm kỳ 2020 – 2025. Để đạt được mục tiêu đề ra, các cấp ủy và chính quyền Nghi Lộc đã kêu gọi tất cả các tổ chức trong hệ thống  chính trị, đoàn thể xã hội, các sở, ban, ngành, các địa phương, các tổ chức kinh tế và toàn thể Nhân dân trong huyện tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, bằng những hành động cụ thể, với tinh thần, quyết tâm cao nhất thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Thời gian tới, Nghi Lộc quyết tâm giữ vững các tiêu chí Nông thôn mới đã đạt một cách bền vững, đồng thời phấn đấu có từ 3-5 xã Nông thôn mới nâng cao, 1-2 xã Nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025 và từng bước đưa huyện Nghi Lộc trở thành huyện Nông thôn mới kiểu mẫu ngay sau năm 2025. Phấn đấu đến năm 2025, thu nhập bình quân toàn huyện đạt từ 83 – 88 triệu đồng/người/năm.

Quốc lộ 1A – Đoạn qua Trung tâm huyện Nghi Lộc.

Trần Oanh

 

10:40:13 14-01-2022

VHDN:Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định công nhận huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2020. Nghi Lộc là một huyện đồng bằng ven biển của tỉnh Nghệ An có truyền thống lịch sử, văn hóa lâu đời. Trải qua hơn 550 […]

Đối tác của chúng tôi