Sự kiện - chuyên đề:

Ngọc Lặc (Thanh Hóa): Phát triển hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp

VHDN: Nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp, ngành nông nghiệp huyện Ngọc Lặc đang tích cực huy động các nguồn vốn đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, nâng cao năng suất, sản lượng các sản phẩm nông nghiệp.

 

Cùng với các dự án đầu tư của tỉnh, huyện Ngọc Lặc đã tích cực huy động, lồng ghép các nguồn lực đầu tư cho phát triển hạ tầng phục vụ sản xuất. Huyện cũng chủ động huy động nguồn vốn từ công tác xã hội hóa, sự đóng góp ngày công của Nhân dân để thực hiện các công trình, dự án hạ tầng nông nghiệp. Qua việc thực hiện nhiều giải pháp, hệ thống hạ tầng nông nghiệp của huyện từng bước được hoàn thiện, góp phần bảo vệ diện tích sản xuất của địa phương. Đến nay, huyện đã đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp được 95 công trình hồ đập, kiên cố hóa được hơn 230 km kênh mương. Ngoài ra, trên địa bàn huyện có hệ thống kênh Bắc chạy qua, với 22 km kênh chính (chính Bắc, chính Nam) và 129 km kênh nhánh phục vụ tưới cho hơn 1.559 ha đất sản xuất nông nghiệp. Hệ thống thủy lợi đã chủ động tưới cho trên 90% diện tích đất nông nghiệp; 100% xã đạt tiêu chí về thủy lợi. Hằng năm, toàn huyện tổ chức ra quân làm thủy lợi mùa khô, nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy với khối lượng trên 35.000m3.

Hồ Bai Ao được tu sửa, nâng cấp.

Bà Phan Thị Hà, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Ngọc Lặc, cho biết: Nhờ được quan tâm đầu tư của các cấp, hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực, khuyến khích các hộ dân mở rộng diện tích, đầu tư thâm canh, phát triển nông nghiệp hàng hóa. Tuy nhiên, với đặc thù là huyện miền núi, địa bàn rộng nên việc đầu tư hạ tầng giao thông, thủy lợi nội đồng cho các vùng trồng lúa tập trung; vùng trồng cây rau màu, cây công nghiệp ngắn ngày vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Nhiều tuyến giao thông nội đồng còn nhỏ, hẹp, gây khó khăn cho người dân vận chuyển vật tư, phân bón, nông sản, cũng như đưa cơ giới hóa vào sản xuất…

Là huyện miền núi nhưng những năm qua Ngọc Lặc đã có bước chuyển mình mạnh mẽ, đời sống Nhân dân được nâng cao. Thành quả đó có sự đóng góp không hề nhỏ của việc phát triển hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện.

 

Dương Mạnh

(Theo Tạp chí in VHDNVN tháng 1&2/ 2024)

Chia sẻ
15:24:43 22-01-2024

VHDN: Nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp, ngành nông nghiệp huyện Ngọc Lặc đang tích cực huy động các nguồn vốn đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, nâng cao năng suất, sản lượng các sản phẩm nông nghiệp.   Cùng với các dự án đầu tư […]

Chia sẻ

Đối tác của chúng tôi