Sự kiện - chuyên đề:

Ngọc Sơn (Thạch Hà, Hà Tĩnh): 20 năm hình thành và phát triển

VHDN: Mảnh đất Ngọc Sơn phồn vinh như hôm nay là kết quả phấn đấu trong suốt 20 năm thành lập và phát triển, được truyền nối từ Nông trường Thạch Ngọc trải qua bao thời gian thăng trầm theo chiều dài lịch sử từ khi sơ khai cho đến ngày nay.

 

Nông trường quốc doanh Thạch Ngọc được thành lập năm 1956, đến năm 1968 Ủy ban nhân dân thị trấn Nông trường Thạch Ngọc ra đời. Các thế hệ cán bộ, đảng viên công nhân và Nhân dân Nông trường qua các thời kỳ đã đoàn kết, đồng cam cộng khổ, anh dũng hi sinh vượt qua bao khó khăn thử thách xây dựng Nông trường ngày một hưng thịnh, phát triển, để lại truyền thống tốt đẹp cho muôn đời sau. Năm 2004, do đặc thù và yêu cầu nhiệm vụ của sự phát triển trong tình hình mới, thị trấn Nông trường được giải thể và thành lập xã Ngọc Sơn theo Nghị định số 09/2004/NĐ-CP ngày 02/01/2004 của Chính phủ về việc mở rộng thị xã và thành lập phường thuộc thị xã Hà Tĩnh, giải thể thị trấn nông trường và thành lập xã thuộc các huyện tại tỉnh Hà Tĩnh.

Một góc trung tâm xã Ngọc Sơn – Ảnh: Lâm Oanh.

20 năm hình thành và phát triển, đó là khoảng thời gian chưa phải là dài so với lịch sử văn hiến ngàn năm nhưng Đảng bộ Ngọc Sơn đã lãnh đạo Nhân dân có những bước đi đáng kể trong chặng đường 20 năm qua. Những thành quả đó khó có thể đo đếm bằng con số và sự kiện, nhiều mặt đã thẩm thấu sự lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, chuyển hóa vào chất lượng cuộc sống mà mỗi người dân đang được thụ hưởng hàng ngày trên từng đường làng, ngõ xóm, chuyển hóa thành những giá trị văn hóa, truyền thống có thể phát huy bền vững, lâu dài. Từ một địa phương hết sức khó khăn sau ngày thành lập, nhưng đến nay, Đảng bộ có trên 200 đảng viên, sinh hoạt tại 10 chi bộ; đã phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, vượt lên mọi hoàn cảnh, diện mạo nông thôn mới ngày càng khởi sắc và phát triển, trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2018, chuẩn NTM nâng cao năm 2020 và đến nay các tiêu chí xã NTM kiểu mẫu cơ bản đã tiệm cận.

Những thành quả đạt được cùng với những bài học kinh nghiệm trong 20 năm qua là cơ sở, động lực để xã Ngọc Sơn thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch đề ra, xây dựng thành công xã NTM kiểu mẫu đúng lộ trình, đưa Ngọc Sơn phát triển ngày càng phồn vinh trên con đường đổi mới.

 

Lâm Oanh

(Theo Tạp chí in VHDNVN tháng 5/2024)

08:23:02 10-05-2024

VHDN: Mảnh đất Ngọc Sơn phồn vinh như hôm nay là kết quả phấn đấu trong suốt 20 năm thành lập và phát triển, được truyền nối từ Nông trường Thạch Ngọc trải qua bao thời gian thăng trầm theo chiều dài lịch sử từ khi sơ khai cho đến ngày nay.   Nông trường […]

Đối tác của chúng tôi