Sự kiện - chuyên đề:

Người hưởng lương, phụ cấp, cán bộ công chức sẽ được chi trả tiền lương, phụ cấp ngay từ 1/7/2024

Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long tại Phiên họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 6/2024.

 

Buổi họp báo diễn ra chiều 6/7. Trả lời câu hỏi: Quốc hội, Chính phủ đã quyết định điều chỉnh tăng lương hưu, lương cơ sở và các trợ cấp khác từ ngày 1/7. Xin hỏi là trong kỳ lương tháng Bảy này, mức lương mới cán bộ công chức đã được lĩnh luôn chưa, của báo chí, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long cho biết:

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long thông tin về việc điều chỉnh lương từ 1/7/2024 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long thông tin về việc điều chỉnh lương từ 1/7/2024. Ảnh VGP/Nhật Bắc.

Triển khai Nghị quyết 27, theo lộ trình Chính phủ đã báo cáo Bộ Chính trị và các cấp có thẩm quyền thông qua kết luận 83 cũng như UBTV Quốc hội có Nghị quyết số 142 thống nhất từ ngày 1/7/2024 điều chỉnh tăng mức lương cơ sở.

Lộ trình triển khai Nghị quyết 27 đã được Chính phủ chuẩn bị ngay từ năm 2019. Sau khi Bộ chính trị, Quốc hội thống nhất điều chỉnh tăng lương cơ sở từ 1/7, Chính phủ đã kịp thời ban hành Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024.

Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ, tại khoản 1, Điều 6, Nghị định 73 quy định là các cơ quan đơn vị, người hưởng lương, phụ cấp được áp dụng mức lương cơ sở, cũng như cán bộ công chức sẽ được chi trả tiền lương, phụ cấp ngay từ 1/7/2024. Nội dung này đã được Chính phủ giao cụ thể cho các bộ tại Nghị định 73.

Ảnh internet.
Người hưởng lương, phụ cấp, cán bộ công chức sẽ được chi trả tiền lương, phụ cấp ngay từ 1/7/2024. Ảnh internet.

Đối với các nhóm đối tượng được điều chỉnh lương hưu, trợ cấp, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã đồng thời trình Chính phủ ban hành Nghị định số 75/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long thông tin: Quyết định việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng tăng 15% theo Nghị quyết của Bộ Chính trị cũng như UBTV Quốc hội, áp dụng từ ngày 1/7/2024.

Tuy nhiên, việc điều chỉnh tăng 15% mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội bắt đầu hưởng từ 6/2024, đối với người đang hưởng lương hưu và nhóm đối tượng đang hưởng lương hưu trước năm 1975 điều chỉnh mà có mức trợ cấp thấp hơn 3,2 triệu đồng thì điều chỉnh tăng 0,3 triệu đồng/tháng và có mức hưởng từ 3,2 triệu đồng đến dưới 3,5 triệu đồng thì điều chỉnh lên 3,5 triệu đồng/tháng. Tất cả các mức này, tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định 75/2024/NĐ-CP cũng quy định là có hiệu lực từ ngày 1/7 nên tất cả các đối tượng này đều được tính thụ hưởng từ ngày 1/7/2024.

 

Nguồn: Tạp chí Thương hiệu & Công luận

09:00:23 07-07-2024

Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long tại Phiên họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 6/2024.   Buổi họp báo diễn ra chiều 6/7. Trả lời câu hỏi: Quốc hội, Chính phủ đã quyết định điều chỉnh tăng lương hưu, lương cơ sở và các trợ cấp khác […]

Đối tác của chúng tôi