Sự kiện - chuyên đề:

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng từ trần ở tuổi 79

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng đã từ trần lúc 3 giờ 25 phút ngày 19/2/2021, ở tuổi 79.

Nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng còn có tên gọi khác là Hai Nghĩa, ông sinh ngày sinh: 11/11/1942; Quê quán: Xã Bình Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng - Ảnh 1.

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng (ảnh TTXVN).

Ông là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng các khóa VI (dự khuyết), VII, VIII, IX, X; Bí thư Trung ương Đảng khóa IX, X; Ủy viên Bộ Chính trị khóa X; Đại biểu Quốc hội khóa VIII, XI.

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ học vấn: Đại học văn – luật, Quản lý kinh tế xây dựng Đảng.

Quá trình công tác của nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng như sau:

Từ năm 1960, bắt đầu hoạt động bí mật trong phong trào học sinh chống chế độ Ngô Đình Diệm.

Năm 1962, ông thoát ly gia đình, tham gia Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam và công tác ở Tiểu ban Giáo dục tỉnh Bến Tre.

Tháng 10/1964, ông được kết nạp vào Đảng Nhân dân Cách mạng Miền Nam Việt Nam và được đề bạt làm Ủy viên Tiểu ban giáo dục. Sau đó, ông được bầu Tỉnh ủy viên phụ trách khối Tuyên huấn tỉnh.

Năm 1968, ông được cử làm Ủy viên Ban Tuyên huấn tỉnh Bến Tre.

Năm 1973, ông được cử đi học Trường Tuyên huấn miền Nam

Năm 1975, ông được cử ra Bắc, theo học Trường Tuyên huấn Trung ương ở Hà Nội.

Năm 1978, ông được bầu vào Tỉnh ủy Bến Tre, giữ nhiệm vụ Phó ban Tuyên huấn tỉnh.

Năm 1982, ông đắc cử vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy và được phân công làm Bí thư Huyện ủy Giồng Trôm. Trong thời gian này, ông được đi học lớp bồi dưỡng Bí thư Huyện ủy ở Trường Đảng Cao cấp Matxcơva (Liên Xô).

Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ VI (1986), ông được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ VII (1991), ông được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tháng 1998, ông được Bộ Chính trị phân công ông làm Trưởng ban Bảo vệ Chính trị nội bộ Trung ương.

Tháng 7/2000, ông được Bộ Chính trinh điều động tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp và được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp.

Năm 2001, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ IX, ông tái đắc cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và được bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng, được phân công giữ chức Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Năm 2006, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng Cộng lần X, ông tái đắc cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được bầu vào Bộ Chính trị và Ban Bí thư.

Tháng 6/2006, ông được Quốc hội phê chuẩn để nghị bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng Chính phủ

Tháng 8/2011, ông được Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ về nghỉ chế độ.

Ông đã được khen thưởng: Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Ba, Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, Huân chương Quyết thắng hạng Nhất.

Theo danviet

09:45:08 19-02-GMT+0700

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng đã từ trần lúc 3 giờ 25 phút ngày 19/2/2021, ở tuổi 79. Nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng còn có tên gọi khác là Hai Nghĩa, ông sinh ngày sinh: 11/11/1942; Quê quán: Xã Bình Hòa, huyện Giồng […]

Đối tác của chúng tôi