Theo báo cáo tài chính quý II/2019 vừa công bố, CTCP Thành Thành Công – Biên Hòa (TTC Sugar, HOSE – Mã chứng khoán: SBT) ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 315,6 tỷ đồng.

Lãi ròng giảm 42% nửa đầu 2019

Cụ thể, trong quý II/2019 SBT ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 2.860 tỉ đồng, tăng trưởng 36,8% so với cùng kì năm trước.

Trong cơ cấu doanh thu, mảng bán đường đóng vai trò chủ lực đồng thời có tốc độ tăng trưởng cao nhất với giá trị 2.516 tỉ đồng, tăng trưởng 46,9%, chiếm 88% trong tổng doanh thu.

Ngược lại, các mảng còn lại chiếm tỉ trọng không đáng kể và đang có xu hướng giảm tỉ trọng, gồm bán mật đường 80 tỉ đồng (giảm 50%), bán phân bón 80,5 tỉ đồng (giảm 45,3%), bán điện 11 tỉ đồng (giảm 85%). Ngoài ra, công ty ghi nhận thêm 173 tỉ đồng doanh thu khác trong quí II năm nay.

Mặt khác, giá vốn hàng bán tăng 54% lên 2.658 tỉ đồng; theo đó lợi nhuận gộp đạt 197,4 tỉ đồng, giảm 45%.

Lãi ròng TTC Sugar giảm 42% nửa đầu 2019.

Về hoạt động tài chính, doanh thu tài chính tăng gấp ba lần lên 336,4 tỉ đồng do thanh lí các khoản đầu tư. Chi phí tài chính tăng 15% lên 230 tỉ đồng.

Chi phí bán hàng tăng 50% lên 127,2 tỉ đồng trong khi chi phí quản lí doanh nghiệp giảm 15,7% xuống còn 102 tỉ đồng. Thu nhập khác giảm 91% xuống còn 12 tỉ đồng do không còn thanh lí tài sản cố định. Chi phí khác tăng 2,43 lần lên 11,2 tỉ đồng do chi phí hoạt động cho thuê.

Kết quả, TTC Sugar lãi trước thuế 76,2 tỉ đồng và lãi sau thuế 29,4 tỉ đồng trong quí II, giảm lần lượt 61% và 80% so với cùng kì.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, TTC Sugar ghi nhận tổng doanh thu tăng 7% lên 11.044 tỉ đồng. Lợi nhuận sau thuế giảm 42% xuống 315,6 tỉ đồng, lợi nhuận công ty mẹ đạt 324,8 tỉ đồng.

Tổng tài sản tại ngày 30/6 đạt giá trị 16.809 tỉ đồng, trong đó tiền mặt tăng gấp hơn 3 lần lên 1.016 tỉ đồng. Trong khi đó, các khoản phải thu và hàng tồn kho giảm lần lượt 16% và 28,8%, xuống 3.960 tỉ đồng và 2.828 tỉ đồng.

Chi phí xây dựng cơ bản tăng thêm 538 tỉ đồng do công ty đầu tư vào dự án điện mặt trời và xây dựng kho bãi.

Kỳ vọng vào nhân tố mới

Được biết TTC Sugar vừa được DEG – Quỹ đầu tư trực thuộc Ngân hàng tái thiết Đức KFW đầu tư chiến lược 28 triệu USD (649 tỷ đồng). Khoản đầu tư này dự kiến giải ngân trong tháng 9/2019.

Khoản đầu tư được thực hiện dưới dạng phát hành cổ phiếu ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi, với giá 30.000 đồng/cổ phiếu, cao hơn 84% so với thị giá của SBT (16.350 đồng/cổ phiếu).

Cổ phiếu ưu đãi sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 1 năm kể từ ngày phát hành. Thời gian ưu đãi cổ tức sẽ được kéo dài 6,5 năm, với mức cổ tức cố định là 5,5%/năm trong 1,5 năm đầu tiên, và các năm tiếp theo sẽ theo thỏa thuận giữa SBT và DEG.

Toàn bộ số lượng cổ phiếu này sẽ không có quyền biểu quyết nhưng có thể được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo thỏa thuận giữa DEG và SBT.

Giá chuyển đổi sẽ do Công ty và DEG quyết định tại thời điểm chuyển đổi và không vượt quá 38.000 đồng/cổ phiếu.

Dự kiến sau khi DEG giải ngân, vốn điều lệ của SBT sẽ đạt hơn 6.084 tỷ đồng, tăng 3,7%.

Số tiền thu được từ đợt phát hành này sẽ được SBT sử dụng để đầu tư chiến lược vào TTC Attapeu nhằm cơ giới hóa và mở rộng sản xuất đường hữu cơ (đường organic). TTC Attapeu là mảng kinh doanh mía đường của Hoàng Anh Gia Lai tại Lào đã được SBT mua lại năm 2017.

Năm tài chính 2018 – 2019 đã khép lại ngày 30/6/2019 và những khó khăn có kéo dài sang giai đoạn mới hay không còn phụ thuộc vào biến động thị trường nguyên liệu thời gian tới. Tuy nhiên, việc hàng tồn kho giảm mạnh so với năm trước đó cho thấy, doanh nghiệp đã ít nhiều xả bớt một phần nguyên liệu từng “ôm” vào thời điểm giá cao thời gian trước.

Bên cạnh đó, việc bắt tay với nhà đầu tư chiến lược DEG cũng là một trong những niềm hi vọng mới của doanh nghiệp này.

Theo Enternews