Sự kiện - chuyên đề:

Nhiều chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 7/2019

Tăng mức lương cơ sở, lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội, điều kiện vay vốn từ Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, dưới 15 tuổi vẫn được gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng, cư trú tại Việt Nam trên 6 tháng được gửi tiền có kỳ hạn… là những chính sách mới sẽ có hiệu lực từ tháng 7/2019.

Mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng từ 1/7/2019

Mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng từ 1/7/2019

Theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2019, mức lương cơ sở mới là 1.490.000 đồng/tháng.

Trước đó, tại Nghị định 72/2018/NĐ-CP thì mức lương cơ sở là 1.390.000 đồng/tháng. Như vậy, mức lương cơ sở mới tăng thêm 100.000 đồng/tháng so với quy định hiện hành.

Mức lương cơ sở được dùng làm căn cứ để: tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định 38; tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật; và tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

Cách tính lương, phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức cũng sẽ thay đổi theo Thông tư 04/2019/TT-BNV có hiệu lực từ ngày 15/7/2019. Cụ thể,

– Mức lương thực nhận = Mức lương cơ sở (1.490.000 đồng/tháng) x hệ số lương.

– Mức phụ cấp thực nhận tính theo lương cơ sở = Mức lương cơ sở (1.490.000 đồng/tháng) x hệ số phụ cấp.

Riêng phụ cấp tính theo % lương hiện hưởng, phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên = (Mức lương hiện hưởng + Phụ cấp chức vụ + Phụ cấp thâm niên) x tỷ lệ % phụ cấp được hưởng.

Lương hưu, trợ cấp BHXH tăng 7,19% từ 1/7/2019

Nghị định 44/2019/NĐ-CP do Chính phủ ban hành về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng có hiệu lực từ ngày 1/7/2019.

Cụ thể, tăng thêm 7,19% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 6/2019 đối với các đối tượng như:

– Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động; quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng.

– Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng.

– Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng…

Điều kiện vay vốn từ Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Nghị định 39/2019/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa có hiệu lực từ ngày 1/7/2019.

Theo đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo được vay vốn của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa khi đáp ứng các điều kiện như:

– Có dự án, phương án sản xuất, kinh doanh khả thi, khai thác các loại tài sản trí tuệ hoặc công nghệ mới hoặc mô hình kinh doanh mới;

– Đảm bảo nguồn vốn chủ sở hữu tham gia dự án, phương án sản xuất, kinh doanh tối thiểu 20% tổng vốn đầu tư để thực hiện dự án, phương án sản xuất, kinh doanh và phải đảm bảo đủ nguồn vốn để thực hiện dự án, phương án sản xuất, kinh doanh;

– Đáp ứng các quy định về bảo đảm tiền vay.

Mức cho vay đối với mỗi dự án, phương án sản xuất, kinh doanh tối đa là 80% tổng mức vốn đầu tư của từng dự án, phương án. Thời hạn cho vay tối đa không quá 7 năm.

Internet Banking trên di động không có tính năng nhớ mật khẩu

Thông tư số 35/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi Thông tư 35/2016/TT-NHNN quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ ngân hàng trên Internet có hiệu lực từ ngày 1/7/2019.

Theo đó, phần mềm Internet Banking trên di động phải xác thực người dùng khi truy cập và không có tính năng ghi nhớ mật khẩu. Trường hợp xác thực sai liên tiếp quá số lần do ngân hàng quy định, phần mềm này phải tự động khóa không cho người dùng tiếp tục sử dụng.

Ngoài ra, yêu cầu chung đối với Internet Banking của các ngân hàng là phải có tính năng bắt buộc khách hàng thay đổi mật khẩu ngay từ lần đăng nhập đầu tiên; khóa tài khoản nếu nhập sai mật khẩu liên tiếp quá số lần do ngân hàng quy định.

Dưới 15 tuổi vẫn được gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng

Thông tư 48/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có hiệu lực từ ngày 5/7/2019 cho phép công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên, công dân từ đủ 15 tuổi đến 18 tuổi không bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc không mất năng lực hành vi dân sự được gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng.

Trường hợp công dân Việt Nam bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc mất năng lực hành vi dân sự hoặc chưa đủ 15 tuổi, việc thực hiện giao dịch tiền gửi tiết kiệm phải thông qua người đại diện theo pháp luật.

Cũng theo Thông tư này, tổ chức tín dụng phải cung cấp một biện pháp để người gửi tiền tra cứu khoản tiền gửi tiết kiệm.

Cư trú tại Việt Nam trên 6 tháng được gửi tiền có kỳ hạn

Thông tư 49/2018/TT-NHNN về tiền gửi có kỳ hạn sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 5/7/2019. 

Theo Thông tư này, đối tượng được gửi tiền gửi có kỳ hạn bao gồm: Cá nhân nước ngoài được phép cư trú tại Việt Nam thời hạn từ 6 tháng trở lên; Tổ chức, cá nhân cư trú tại Việt Nam; Cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam…

Người gửi tiền gửi có kỳ hạn chỉ được thực hiện thông qua tài khoản thanh toán của chính mình. Việc gửi, nhận tiền gửi có kỳ hạn có thể được thực hiện thông qua người đại diện hợp pháp hoặc tự mình thực hiện…

Giá vé máy bay trong nước hạng phổ thông tối đa 3,75 triệu đồng

Thông tư 17/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải quy định khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa được áp dụng từ ngày 1/7/2019.

Cụ thể, giá vé hạng phổ thông cơ bản cho một chiều đi như sau:

– Đường bay có khoảng cách dưới 500km thuộc nhóm đường bay phát triển kinh tế xã hội là 1,6 triệu đồng, nhóm đường bay khác là 1,7 triệu đồng.

– Đường bay có khoảng cách từ 500km – 850 km có giá tối đa 2,2 triệu đồng;

– Đường bay có khoảng cách từ 850 km – 1.000 km có giá tối đa 2,790 triệu đồng;

– Đường bay có khoảng cách từ 1.000 km – 1.280 km có giá tối đa 3,2 triệu đồng;

– Đường bay có khoảng cách từ 1.280km trở lên có giá tối đa 3,75 triệu đồng.

3 trường hợp công chức được tuyển dụng không qua thi tuyển

Thông tư 03/2019/TT-BNV sửa đổi, bổ sung quy định tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức có hiệu lực từ ngày 1/7/2019.

Một trong những nội dung nổi bật của Thông tư này quy định 3 trường hợp công chức được tuyển dụng không qua thi tuyển bao gồm:

– Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, có ít nhất 5 năm công tác ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo đại học;

– Đã là cán bộ, công chức cấp huyện trở lên được điều động, luân chuyển đến đơn vị sự nghiệp công lập; lực lượng vũ trang, cơ yếu; tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp…

– Là công chức cấp phòng trở lên, được tiếp nhận để bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý.

Ngoài ra, Thông tư này cũng quy định, viên chức chỉ cần đạt từ 50 điểm trở lên với mỗi bài thi trong kỳ thi nâng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức thì được coi là trúng tuyển (trước đây là 55 điểm).

Theo TL

11:10:11 01-07-GMT+0700

Tăng mức lương cơ sở, lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội, điều kiện vay vốn từ Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, dưới 15 tuổi vẫn được gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng, cư trú tại Việt Nam trên 6 tháng được gửi tiền có kỳ hạn… là những […]

Đối tác của chúng tôi