Sự kiện - chuyên đề:

Nhiều vi phạm tại Ban quản lý Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam và Khách sạn JW Marriot Hà Nội

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 2123/TB-TTCP thông báo kết luận thanh tra công tác quản lý nhà nước về du lịch, chỉ ra khuyết điểm, vi phạm đối với 2 dự án trên địa bàn TP Hà Nội là dự án tại Ban quản lý Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam (thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và dự án Khách sạn JW Marriot.

Cụ thể, đối với dự án tại Ban quản lý Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam, theo kết luận thanh tra, chưa giải quyết dứt điểm diện tích 8.600m2 đất có liên quan đến Trường Sỹ quan phòng hóa thuộc Bộ Quốc phòng và giải quyết các tồn đọng trong việc thanh toán kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng đối với 16 hộ dân tại khu vực cổng B Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam của giai đoạn từ năm 2004 trở về trước.

Chưa lập phương án khảo sát, xác định yêu cầu, quy mô đền bù giải phóng trong phần diện tích đất khoảng 68ha tại Khu G2 (khu tái định cư, nông trường) theo quy hoạch, để các hộ dân tiếp tục nuôi trồng, phát triển nông nghiệp. Chưa thực hiện công bố công khai đồ án quy hoạch đã được phê duyệt theo quy định đối với Đề án điều chỉnh quy hoạch tỷ lệ 1/2000 Khu các làng dân tộc; còn một số sai sót và tồn tại trong công tác lập, thẩm tra, thẩm định và phê duyệt dự toán, công tác kiểm soát khối lượng, giá trị nghiệm thu thanh toán, các nội dung sai sót đã được chủ đầu tư điều chỉnh, thu hồi.

Nhiều vi phạm dự án tại Ban quản lý Làng Văn hóa- Du lịch các dân tộc Việt Nam và Khách sạn JW Marriot Hà Nội -0
Thanh tra Chính phủ chỉ ra vi phạm dự án tại Ban quản lý Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam. 

Thu hút đầu tư được 1 dự án (Khu du lịch nghỉ dưỡng Ba Vì Legend) chưa đạt được mục tiêu như kế hoạch đầu tư phát triển theo Quyết định của Thủ tướng. Việc triển khai dự án còn rất chậm.

Việc ký kết hợp đồng cho thuê đất giữa Ban Quản lý Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam và Công ty cổ phần Devyt (Dự án Khách sạn Hải cảng Đồng Mô) không đúng thẩm quyền theo quy định tại Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 và Thông tư số 333/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính.

Đối với dự án Khách sạn 5 sao JW Marriot Hà Nội, thời điểm cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu khi dự án chưa được Hội đồng nhân dân TP thông qua. UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 1640/QĐ-UBND ngày 8/5/2008 thu hồi đất cho Bitexco thuê để xây dựng Khách sạn JW Marriot Hà Nội, trong đó diện tích khu khách sạn kết hợp sân vườn (giảm 5.497m2), diện tích mặt nước (tăng 5.224m2) chưa đúng diện tích theo quy hoạch chi tiết khu vực xây dựng Trung tâm Hội nghị Quốc gia được phê duyệt tại Quyết định số 1227/QĐ-BXD ngày 1/10/2007, Văn bản số 501/BXD-KSTK ngày 21/3/2008 của Bộ Xây dựng.

Việc xác định dự án thuộc đối tượng ưu đãi đầu tư theo danh mục kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ giai đoạn trước năm 2014 là không đúng quy định. Số tiền thuê đất nhà đầu tư phải nộp bổ sung là hơn 26,2 tỷ đồng.

Theo CAND

08:57:22 05-12-GMT+0700

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 2123/TB-TTCP thông báo kết luận thanh tra công tác quản lý nhà nước về du lịch, chỉ ra khuyết điểm, vi phạm đối với 2 dự án trên địa bàn TP Hà Nội là dự án tại Ban quản lý Làng Văn hóa – Du […]

Đối tác của chúng tôi