Sự kiện - chuyên đề:

Nhớ thơ Tết Kỷ Hợi của Bác Hồ

VHDN: Một mùa Xuân nữa lại sang, một cái Tết cổ truyền dân tộc đến – xuân Kỷ Hợi 2019. Xuân về, chúng ta lại nhớ về Bác nhiều hơn, đặc biệt nhớ về những vần thơ chúc Tết năm xưa của Bác. Thơ chúc Tết của Bác giản dị, dễ nhớ, dễ hiểu nhưng hàm chứa ý nghĩa sâu sắc. Mỗi bài thơ của Người vừa có giá trị văn học vừa có giá trị lịch sử to lớn.

Ảnh tư liệu

Như đã thành thông lệ, trong thời khắc giao thừa, nhân dân ta lại chờ đón những vần thơ chúc Tết của Bác. 60 năm trước, phút giao thừa 30 Tết (ngày 9-2-1959), xuân Kỷ Hợi 1959, Bác Hồ đã gửi đến nhân dân những vần thơ chúc Tết trên sóng Đài tiếng nói Việt Nam:

Chúc mừng đồng bào năm mới,

Đoàn kết thi đua tiến tới,

Hoàn thành kế hoạch ba năm,

Thống nhất nước nhà thắng lợi.

Bài thơ ngắn gọn, Bác chúc Tết đồng bào năm mới phải đoàn kết thi đua thực hiện thành công hai nhiệm vụ chính: hoàn thành kế hoạch ba năm và đấu tranh thống nhất đất nước… Thời gian này, Đảng lãnh đạo Nhân dân ta tiến hành đồng thời hai chiến lược cách mạng: Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam và cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc. Xây dựng chủ nghĩa xã hội trên miền Bắc trong điều kiện hai miền thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược khác nhau nhưng có quan hệ mật thiết với nhau. Xây dựng miền Bắc trở thành hậu phương lớn với tiền tuyến miền Nam.

Về nhiệm vụ thứ nhất: Hoàn thành kế hoạch ba năm.

Miền Bắc thực hiện năm cuối kế hoạch 3 năm nhằm cải tạo và phát triển kinh tế, phát triển văn hóa XHCN (1958 – 1960). Trước Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, ngày 19-1-1959, tại Hội nghị cán bộ Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam Bác nói: “Năm 1959 là năm bản lề của kế hoạch 3 năm, phải đẩy mạnh sản xuất về công nghiệp, nông nghiệp và đẩy mạnh phát triển văn hoá”.

Tại Đại hội lần thứ XXI của Đảng Cộng sản Liên Xô, trong Lời chúc mừng ngày 29-1-1959, Bác thông tin về tình hình đất nước lúc bấy giờ: “Hiện nay, chúng tôi đang ra sức thực hiện kế hoạch Nhà nước 3 năm (1958-1960) phát triển và cải tạo nền kinh tế quốc dân theo chủ nghĩa xã hội, phát triển văn hoá nhằm nâng cao dần đời sống của nhân dân. Nhiệm vụ cơ bản của chúng tôi ở miền Bắc Việt Nam hiện nay là phải đẩy mạnh công cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa: Trước mắt là đẩy mạnh cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với nông nghiệp, thủ công nghiệp và công thương nghiệp tư bản chủ nghĩa, đồng thời ra sức củng cố và phát triển thành phần kinh tế quốc doanh, lực lượng lãnh đạo của nền kinh tế quốc dân… Nhiệm vụ và mục tiêu phấn đấu của nhân dân Việt Nam hiện nay là hoàn thành thắng lợi kế hoạch nhà nước 3 năm, củng cố miền Bắc, đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện thống nhất nước nhà trên cơ sở độc lập và dân chủ”. Như vậy, việc hoàn thành kế hoạch 3 năm đối với miền Bắc có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc cải tạo và phát triển kinh tế XHCN.

Về nhiệm vụ thứ hai: Thống nhất nước nhà thắng lợi.

Đấu tranh thống nhất nước nhà là mục tiêu thường trực trong Bác, là họat động của toàn quân, toàn dân. Đến thăm cán bộ và sinh viên Việt Nam đang công tác và học tập ở Mátxcơva, ngày 0l-2-1959, Bác giải thích về đấu tranh thống nhất: “Các cô, các chú, các cháu hay hỏi bao giờ thì thống nhất. Câu ấy khó trả lời mà cũng rất dễ trả lời. Nếu hỏi ngày nào, tháng nào thống nhất thì khó. Nhưng nhất định thống nhất. Trước đây, kháng chiến, đánh bại kẻ địch lúc chúng đang mạnh hơn ta. Vậy mà ta thắng lợi… Bây giờ ta mạnh, ta càng nhất định thắng lợi, miễn là ta cùng đoàn kết và quan tâm. Muốn thống nhất nhanh thì mọi người phải làm trọn và làm vượt mọi nhiệm vụ giao cho mình. Ai ai cũng làm được như thế về cả ba mặt: chính trị, kinh tế, đoàn kết thì ta thắng, địch thua, mà ta thắng, địch thua là thống nhất được” . Lúc này miền Nam đang chuyển mình, đẩy mạnh cuộc đấu tranh chuẩn bị cho phong trào Đồng Khởi, “đưa cách mạng miền Nam từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công cách mạng”. Những năm tháng đó, nỗi bận tâm lớn nhất của Bác là giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, nên Người đặt lên hàng đầu nhiệm vụ sản xuất, xây dựng hậu phương lớn miền Bắc, để miền Bắc thực sự là hậu thuẫn vững chắc cho đồng bào miền Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Và sự thật là nhân dân ta lần lượt đánh bại các chiến lược chiến tranh tàn bạo của đế quốc Mỹ, giành nhiều thắng lợi vẻ vang mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, kết thúc 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Thắng lợi của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là một trong những trang chói lọi nhất của lịch sử dân tộc và là một sự kiện có tầm quốc tế và có tính chất thời đại sâu sắc.Bài thơ ngắn gọn nhưng chan chứa ý thơ, tràn đầy sắc xuân, vừa độc đáo, hào hùng vừa ấm áp, thương yêu, thể hiện rõ tâm niệm rất thiết tha, rất mặn nồng của vị Cha già dân tộc gửi đến toàn thể quần chúng nhân dân, với điều mong ước, là niềm tin vào ngày mai tốt lành, ngày mai tươi sáng của đất nước và sự thắng lợi của Cách mạng Việt Nam mà Bác Hồ gửi gắm vào từng dòng thơ, ý thơ.

Xuân Kỷ Hợi 2019 đã đến, trong thời khắc thiêng liêng của đất trời, hòa chung không khí đón xuân mới trên khắp cả nước, kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Người, bài thơ xuân Kỷ Hợi 60 năm trước của Bác lại nhắc nhở chúng ta đoàn kết, đồng lòng cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy tinh thần yêu nước, đại đoàn kết toàn dân tộc, vượt qua thử thách, tiếp tục giành những thắng lợi vẻ vang, đưa cả nước bước vào thời kỳ mới: Thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, hoàn thành mục tiêu mà Đảng và Bác Hồ đã chọn.

Phạm Phú Bình

 

01:01:55 26-01-GMT+0700

VHDN: Một mùa Xuân nữa lại sang, một cái Tết cổ truyền dân tộc đến – xuân Kỷ Hợi 2019. Xuân về, chúng ta lại nhớ về Bác nhiều hơn, đặc biệt nhớ về những vần thơ chúc Tết năm xưa của Bác. Thơ chúc Tết của Bác giản dị, dễ nhớ, dễ hiểu nhưng […]

Đối tác của chúng tôi