Sự kiện - chuyên đề:

Những ngôi làng bích họa đầy thu hút ở Việt Nam

Xuất hiện ở Việt Nam từ năm 2016, nhưng những ngôi làng bích họa vẫn chưa bao giờ ngừng hấp dẫn khách du lịch, thậm chí ngày càng “tiếng lành đồn xa,” thu hút rất nhiều du khách đến chụp ảnh.

Theo TT

10:27:11 19-07-UTC

Xuất hiện ở Việt Nam từ năm 2016, nhưng những ngôi làng bích họa vẫn chưa bao giờ ngừng hấp dẫn khách du lịch, thậm chí ngày càng “tiếng lành đồn xa,” thu hút rất nhiều du khách đến chụp ảnh. Theo TT

Đối tác của chúng tôi