Sự kiện - chuyên đề:

Những nội dung quan trọng của Hội nghị lần thứ mười ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Sáng 5-10-2020, Hội nghị lần thứ mười ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị.  

Theo TTXVN

15:13:26 05-10-GMT+0700

Đối tác của chúng tôi